Bureau voor beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs heeft de taak om (potentiële) studenten perspectief te bieden in een snel veranderende wereld. En dat stelt onderwijsinstellingen en -instanties voor forse uitdagingen. Als bureau voor strategie en communicatie is BOOM gespecialiseerd in het beroepsonderwijs.

Internationalisering en nieuwe technologieën vereisen actuele kennis en vaardigheden. Het is aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs om deze ontwikkelingen te vertalen naar toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs dat de doelgroep aanspreekt. Omdat het aantal jongeren in onze samenleving afneemt, wordt een duidelijk schoolprofiel steeds belangrijker om voldoende studenten te werven. Als bureau voor strategie en communicatie dat gespecialiseerd is in beroepsonderwijs, ondersteunen wij het mbo en hbo met onderwijscommunicatie en onderwijsadvies.

Al jarenlang vertrouwen wij op de kennis en ervaring van de specialisten van BOOM Communicatie, waarmee we goed en nauw samenwerken.

Alwin Filippo (Scalda)

Duidelijke koers

Veel scholen in het beroepsonderwijs hebben moeite om zich te onderscheiden op hun kernwaarden. Het vinden van draagvlak binnen de complexe organisatie van een mbo of hbo, vormt daarvoor het startpunt. Onze ervaren onderwijsadviseurs ontwikkelen een gedragen koers en rollen die uit. Dat leidt tot een authentiek en geloofwaardig verhaal, waarmee de onderwijsinstelling een sterk merk creëert.

Als bureau voor het beroepsonderwijs ondersteunt BOOM mbo’s, hbo’s en onderwijsgerelateerde instellingen op het vlak van zowel positioneringsvraagstukken, strategie, onderwijsadvies als communicatie. Onze adviseurs zijn strategisch sparringpartner voor het management én geven invulling aan de uitvoering. Door advies, intervisie, coaching, training of detachering bieden we grip op de wisselwerking tussen strategie, identiteit, imago en reputatie.

Een greep uit onze opdrachtgevers: