Bureau voor strategie en communicatie in het onderwijs

De razendsnel veranderende maatschappij stelt onderwijsinstellingen voor enorme uitdagingen. Als bureau voor strategie en communicatie is BOOM veelvuldig actief in het onderwijs. Trends en ontwikkelingen volgen we dan ook op de voet. Dat maakt dat we opdrachtgevers in het onderwijs volledig kunnen ondersteunen.

Wij nemen kennis van modellen, onderzoeken en inzichten over het onderwijs van nu én van de toekomst. En als strategie- en communicatiebureau voor scholen treden we vaak in contact met bestuurders, managers, docenten, ouders en studenten of leerlingen. Die bundeling van kennis, expertise, inzichten en ervaringen benutten we in onze dienstverlening. Binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en academisch onderwijs helpen we scholen met scherpe positioneringen, toepasbare adviezen, effectieve wervingscampagnes en daadwerkelijke activatie van medewerkers.

Al jarenlang vertrouwen wij op de kennis en ervaring van de specialisten van BOOM Communicatie, waarmee we goed en nauw samenwerken.

Alwin Filippo (Scalda)

Strategie, onderwijsadvies en communicatie

Onze dienstverlening in onderwijscommunicatie is veelzijdig en heeft altijd het doel uw school of stichting als sterk merk neer te zetten. Dat spreekt de stakeholders – en zeker jongeren – aan. Om tot een duidelijk en aantrekkelijk schoolprofiel te komen, adviseren we scholen(groepen) en onderwijsgerelateerde instellingen over vraagstukken met betrekking tot identiteit, imago en reputatie. Een positioneringstraject maakt duidelijk wat het DNA van een school is en wat de onderscheidende kenmerken zijn ten opzichte van andere scholen.

Een volgende stap is het krachtig naar buiten brengen van de schoolidentiteit. Internal branding zorgt voor bewustwording, draagvlak en activatie bij medewerkers. Het zorgt ervoor dat het ‘schoolmerk’ tot leven komt en in gedrag zichtbaar wordt. En dat is cruciaal, want het handelen van medewerkers is bepalend voor het beeld dat doelgroepen hebben van de school. Ook moeten symboliek en communicatie in lijn zijn met de identiteit. Een aansprekende en passende visuele identiteit weet doelgroepen te raken. BOOM voegt dus zowel op het vlak van strategie, onderwijsadvies als communicatie aantoonbaar waarde toe.

Een greep uit onze opdrachtgevers: