Communicatiebureau Den Haag

BOOM is een ervaren en kwaliteitsgedreven communicatiebureau dat instellingen en bedrijven in Den Haag aansluit op het heden en voorbereidt op de toekomst. In Den Haag werken wij onder meer voor diverse diensten en ministeries van de Rijksoverheid. Omdat we communicatievraagstukken integraal benaderen, komen we tot oplossingen die afgestemd en effectief zijn, en die mensen, organisaties én omgeving verder brengen.

Strategie- en communicatiebureau Den Haag
Als strategisch communicatiebureau is BOOM in Den Haag actief als aanjager van verandering en innovatie. In een snel veranderende wereld bieden we daarvoor de nodigde flexibiliteit. Bij opdrachten kijken we daarom naar meer dan alleen communicatie; ook organisatie, technologie, cultuur en maatschappij hebben onze aandacht. Strategie, bedrijfsvoering en stakeholders verbinden we juist op dat snijvlak. Onze analytische en doortastende communicatiespecialisten adviseren daarbij eerlijk en scherp.

Hoogwaardige communicatiedienstverlening
Wij vinden het vanzelfsprekend dat onze hoogwaardige communicatiedienstverlening écht iets oplevert voor onze klanten. Daarnaast hechten we waarde aan goede relaties met onze klanten en met de wereld om ons heen. De basis daarvoor wordt gevormd door vertrouwen. Ons team van betrokken communicatieprofessionals zet zich in voor de realisatie van duurzaam effect. De top 5-positie in het klanttevredenheidsonderzoek van vakblad Fonk, voeren we aan als bewijs voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarmee mag BOOM zich rekenen tot de beste communicatiebureaus van Den Haag en heel Nederland.

BOOM 
Communicatiebureau Den Haag
T 085 9020858
info@boomstrategie.nl