Communicatiebureau Rotterdam

Als Rotterdams communicatiebureau sluit BOOM organisaties aan op het heden en bereidt zij hen voor op de toekomst. Dat moet gebeuren in een snel veranderende wereld. Flexibiliteit is daarbij een vereiste. Communicatievraagstukken benaderen we daarom integraal. Dat resulteert in afgestemde en effectieve oplossingen, waarmee we mensen, organisaties én omgeving verder brengen.

Strategisch communicatiebureau Rotterdam 
BOOM is als strategisch communicatiebureau uit Rotterdam aanjager van verandering en innovatie. We kijken bij opdrachten dan ook verder dan naar alleen communicatie. Ook hebben we aandacht voor organisatie, technologie, cultuur en maatschappij. Op dat snijvlak verbinden we graag strategie, bedrijfsvoering en stakeholders. Onze communicatieadviseurs en -specialisten gaan analytisch en doortastend te werk en adviseren eerlijk en scherp.

Hoogwaardige communicatiedienstverlening
Communicatiedienstverlening van hoogwaardige kwaliteit die écht iets oplevert voor onze opdrachtgevers; dat is voor ons vanzelfsprekend. Daarbij vinden we het belangrijk om goede relaties te hebben met onze klanten en de wereld om ons heen. Voor ons is vertrouwen daartoe de basis. Met een team van betrokken communicatieprofessionals realiseren we duurzaam effect. In het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek van vakblad Fonk scoren we een top 5-positie, wat bewijs vormt voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarmee mag BOOM Rotterdam zich tot de beste communicatiebureaus in Nederland rekenen.

BOOM
Communicatiebureau Rotterdam
Postbus 8658
3009 AR Rotterdam
T 085 9020858
info@boomstrategie.nl