Communicatiebureau voor gemeenten

Het speelveld van gemeenten wordt alsmaar complexer. Niet alleen krijgen zij er voortdurend nieuwe taken bij; ook de verwachtingen die inwoners en ondernemers hebben nemen toe. Dit vraagt van gemeenten een voortdurende interactie met de burgers, bedrijven en instellingen binnen de eigen gemeentegrenzen en een goede afstemming met collega-gemeenten in de regio, provincie en het Rijk. Communicatie is daarin een bepalende factor.

Uitvoering geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdhulp in goede banen leiden, voorsorteren op de Omgevingswet, de afvalinzameling verzorgen, de Participatiewet handen en voeten geven: het zijn slechts enkele van de vele taken die gemeenten een spil maken in ons maatschappelijk functioneren. Dat levert voortdurend nieuwe uitdagingen. Onder meer bij het ontwikkelen en uitdragen van beleid (Visie en strategie) het wendbaar maken en houden van medewerkers (Cultuur & verandering), het implementeren en benutten van nieuwe online systemen (Digitale transformatie) en niet in de laatste plaats in de communicatie naar het grote aantal doelgroepen. Want die communicatie moet in kunnen spelen op zaken als leeftijd, taalvaardigheidsniveau, sociale weerbaarheid en culturele achtergrond. En ook de doelen van communicatie variëren: van voorlichting tot participatie en van bewustwording tot gedragsverandering.

Van een communicatiebureau dat zich richt op gemeenten mag verwacht worden dat het ervaring heeft met deze vormen van communicatie. En weet hoe het zowel het politiek-bestuurlijke krachtenveld als alle gemeenteambtenaren kan richten op een gedragen visie. Als bureau voor strategie en communicatie zijn wij gemeenten daarom van dienst zijn met onder meer:

 • Visie- en koersontwikkeling
 • Reputatievraagstukken
 • Onderzoeken en vaststellen identiteit en kernwaarden
 • Interne cultuur- en gedragsverandering
 • Omgevingscommunicatie
 • Participatietrajecten
 • Campagnes (bewustwording, gedragsverandering, activatie)
 • City marketing
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Werkgeversmerk
 • Digital governance
 • Contentontwikkeling
 • Stakeholdersonderzoek en -management
 • Online vraagstukken

Relevante projecten

Enkele opdrachtgevers waarmee we prettig samenwerken