Adviseren

Verregaande globalisering, de energietransitie en de almaar groeiende betekeniseconomie, maar ook concretere vraagstukken op het gebied van corporate social responsibility, reputatiemanagement en digitalisering leiden tot vragen over de toekomst.  En over de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

Bij BOOM komen we – op basis van gedegen onderzoek – tot onderbouwd advies, zodat we samen met u uw strategische koers kunnen verdiepen en aanscherpen. Onze adviezen zijn concreet en praktisch, doordacht en toekomstgericht. We  zetten altijd in op duurzame groei; voor uw organisatie, uw medewerkers én de maatschappij. Dat doen we met verschillende teams die bestaan uit ervaren en betrokken specialisten op de volgende gebieden:

Onze diensten binnen adviseren

Succesvolle organisaties en merken hebben een duidelijk en inspirerend doel. Vanuit waar zij gericht positie kiezen, op basis van ‘shared values’ met hun omgeving. Dat is niet eenvoudig in een veranderende wereld waarin traditionele business- en verdienmodellen onder druk staan. Organisaties hebben vragen over de toekomst en hun positie daarin. Wij helpen u bij het maken van scherpe, toekomstbestendige strategische keuzes. Wilt u advies over vraagstukken binnen dit thema? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Een slimme merkstrategie resulteert in zichtbare, succesvolle merken. Goed brand management vertrekt vanuit de eigen identiteit en sluit aan op de behoeften van doelgroepen en stakeholders. Het bouwt een zichtbaar sterk merk op en versterkt de reputatie. BOOM helpt u op dit vlak door uw strategie te vertalen naar communicatie, symboliek en gedrag. Wilt u advies over vraagstukken binnen dit thema? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Een cultuur is veel meer dan een optelsom van normen en (kern)waarden. Het is de manier waarop de identiteit van de organisatie in het gedrag van medewerkers tot uiting komt. Een gezonde cultuur is als een voedingsbodem. Is die vruchtbaar, dan leidt dat tot groei en succes. BOOM helpt bij het creëren van waardengedreven organisaties. Dat doen wij onder meer door integraal te sturen op gedrag en leiderschap. Wilt u advies over vraagstukken binnen dit thema? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
De kenniseconomie verandert in een betekeniseconomie. Mensen zoeken maatschappelijke verbinding en committeren zich aan organisaties die dit ook doen. Thema’s als duurzaamheid, veiligheid en gezondheid staan op alle agenda’s. De samenleving stelt strengere eisen aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties. BOOM helpt u om het evenwicht te vinden tussen people, planet en profit. Wilt u advies over vraagstukken binnen dit thema? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
De wereld digitaliseert steeds sneller. Dat biedt uitdagingen en kansen. Het dwingt organisaties om met nieuwe ogen naar hun business te kijken. Succesvolle digitale transformatie vraagt om een integrale aanpak. BOOM helpt organisaties in alle facetten van dat proces. Voor ons is digitale strategie geen doel op zich, maar een steeds belangrijk onderdeel van de overkoepelende strategie. Wilt u advies over vraagstukken binnen dit thema? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.

Artikelen met tips en adviezen: