Interim & detachering

Wanneer we samen aan een opgave of project werken, kijken we vooral waar we écht waarde kunnen toevoegen. Dat betekent dat onze opdrachtgevers zelf veel kunnen oppakken. Anderzijds betekent het dat er ook specifieke expertise of capaciteit nodig is die u niét in huis heeft. Bijvoorbeeld om een langlopende implementatie te leiden. Of om op bestuurlijk niveau vorm te geven aan een veranderopgave.

BOOM heeft specialisten in huis die uw organisatie tijdelijk kunnen versterken. We stemmen onze inzet daarbij af op uw organisatiebehoeften. U kunt zowel bij ons terecht voor ondersteuning door één specialist, als voor de inhuur van een compleet (interventie)team.

We werken snel, resultaatgericht en volgens heldere schriftelijke afspraken. Concreet bieden we de volgende diensten aan:

Onze diensten binnen interim & detachering

Heeft u een tijdelijk capaciteitsprobleem? Of heeft een project waar specifieke kennis voor nodig is? Het tijdelijk in huis halen van een specialist kent veel voordelen. Zo zit u niet vast aan lange contracten. Onze specialisten hebben allemaal een markt- en/of themaspecialisme. Daardoor zijn we snel ingewerkt en boeken we resultaat. Ons doel hierbij is om in die periode echt deel uit te maken van uw team, kennis over te dragen, medewerkers te coachen, processen op te strakken en allround te adviseren. Tijdelijk een specialist inhuren? Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
U heeft een groot strategisch project afgerond; de kaders staan. Het succesvol implementeren van veranderingen is een vak apart. Het vraagt om focus, tijd, kennis en ervaring. Een interimn manager kan op dit gebied samen met u aan de slag gaan om voor uw organisatie duurzaam resultaat te boeken. Onze specialisten werken dedicated aan het verankeren van de verandering binnen uw organisatie, coachen van medewerkers en managementleden on the job en vergroten het lerend vermogen van een afdeling of organisatie. Wilt u eens kennismaken met een van onze senior specialisten? Neem gerust eens contact op voor een kennismakingsgesprek.
Innovatie is een topic dat bij veel organisaties hoog op de agenda staat. Het versnellen van innovatie is een tijdrovend proces. Denk aan het optuigen van onder meer processen, workflows, een innovatiecultuur. Als het ware een heel innovatie-ecosysteem. Dat vraagt om een multidisciplinair team dat op hoog tempo waarde creërt. Onze specialisten kunnen verschillenden rollen bekleden in zo'n team. Denk aan een programmamanager, aanjager, onderzoeker, innovatiestrateeg. Staat uw organisatie voor een innovatie-uitdaging? Neem gerust eens contact op voor een kennismakingsgesprek.

Artikelen met tips en adviezen: