Onderzoeken

Belangrijke data en strategische insights bieden relevante input voor besluitvorming. Om die informatie boven tafel te krijgen, is gedegen onderzoek nodig. Alleen dan kunt u beslissingen nemen die uw organisatie écht verder helpen: beslissingen die uw organisatie relevant maken en houden voor doelgroepen en stakeholders en waarmee u de concurrentie voorblijft.

Bij BOOM graven we naar diepgaande inzichten in (het gedrag van) medewerkers, klanten en overige stakeholders. Wat zijn hun belangen, barrières en drijfveren? We geven duiding aan onderzoeksresultaten en vertalen deze naar concrete bevindingen. Hiervoor gebruiken we zowel beproefde als innovatieve onderzoeks- en analysemethoden. Onze onderzoeksspecialisten houden zich onder meer bezig met:

Onze diensten binnen onderzoeken

We inventariseren, categoriseren en prioriteren doelgroepen en stakeholdergroepen aan de hand van bewezen methodieken. We evalueren de invloed en de belangen van deze doelgroep(en) en stakeholders en bepalen de impact op strategische acties. Meer weten over stakeholder- en doelgroeponderzoek? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Met reputatie- of imago-onderzoek krijgt u goed zicht op het huidige imago van uw organisatie onder in- en externe stakeholdergroepen. Deze cijfers en inzichten gebruiken we om samen met u gericht te sturen op een gewenste toekomstige profilering en een toekomstbestendige reputatie. Meer weten over reputatiemeting en imago-onderzoek? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Met een cultuurmeting brengen we de heersende organisatiecultuur in beeld. Met deze inzichten kunnen we uitspraken doen over onder meer leiderschap, structuur, sterkten en zwakten. We formuleren scherpe adviezen om u te helpen een organisatiecultuur te creëren die past bij uw toekomstambities. Meer weten over cultuuronderzoek? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Goed medewerkersonderzoek bengt in kaart wat er speelt in uw organisatie en wat gaat helpen om dingen te verbeteren. Wij zijn er van overtuigd dat een medewerkersonderzoek niet per se een top-down instrument is, maar ook bottom-up ingezet kan worden om te ontdekken wat wel en wat niet werkt. Meer weten over medewerkersonderzoek? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Welke contactmomenten leiden tot tevreden klanten? Welke aspecten van uw dienstverlening blijven hen bij? Waar liggen blokkades? Dit zijn enkele vragen die van wezenlijk belang zijn om verwachtingen en ervaringen scherp te krijgen, vanuit een klantperspectief. Het in kaart brengen hiervan - customer journey mapping - biedt u inzichten die uw klanttevredenheid kunnen verbeteren, maar ook de efficiëntie van uw processen, winstgevendheid of medewerkerstevredenheid. Meer weten over customer journey mapping? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.
Hoe ervaart uw doelgroep uw website, intranet of digitale service? En de samenhang daartussen? Wat vinden ze handig, waar lopen ze vast en wat begrijpen ze? En vooral: wat zijn de behoeftes en waarom is dat zo? Dat ontdekken we met een gebruikerstest of behoeftenonderzoek. Meer weten over gebruikersonderzoek? Een van onze specialisten neemt graag de tijd om met u in gesprek te gaan.

Artikelen met tips en adviezen: