Realiseren

Strategieontwikkeling vraagt veel tijd. Zoveel tijd dat er na de ontwikkeling vaak te weinig aandacht wordt besteed aan de implementatie. Met als resultaat dat de uitgestippelde strategie of beoogde verandering niet op alle niveaus van de organisatie wordt doorgevoerd.

Een goede implementatie vraagt aandacht; voor heldere communicatie, goede samenwerking, een specifiek op uw organisatie afgestemde aanpak, het creëren van stakeholderengagement en het uitzetten van een reeks gerichte interventies.

Bij BOOM geloven we in de kracht van doen. Van samen creëren. In het vertalen van strategie naar concrete plannen, ontwerpen én oplossingen. Creatief, vernieuwend en met verbeeldingskracht waar nodig, maar altijd gericht op het behalen van het beste resultaat. Want dat staat voorop.

Onze diensten binnen realiseren

U heeft een groot strategisch project afgerond; de kaders staan. De grootste hobbel is genomen. Of toch niet? Het implementeren van een verandering vergt veel tijd; iets dat veel organisaties niet in overvloed hebben. Een externe specialist kan u hierbij helpen. Iemand met de juiste expertise, maar vooral: iemand die dedicated kan werken aan het verankeren van de verandering binnen uw organisatie en een duurzaam resultaat kan realiseren. Kunt u hulp gebruiken bij implementatievraagstukken? Een van onze specialisten maakt graag tijd om bij u langs te komen.
In een programma staan de bestuurlijke doelen centraal. Belangrijk is dan: wat willen we bereiken? Wat mag het kosten en wat gaan we daarvoor doen? Als programma- of projectmanager acteert u in een complex ‘veld’. Dat betekent drie stappen vooruit kunnen kijken, risico's beheersen, kwaliteit bewaken en leiderschap tonen. BOOM helpt u om hieraan effectief invulling te geven bij programma- of projectmanagement. Een effectief programma of project optuigen? Een van onze specialisten maakt graag tijd om bij u langs te komen.
Gezonde organisaties zijn continu in beweging. Dat kan betekenen dat een andere cultuur nodig is om (toekomst)doelen te realiseren, of dat van medewerkers een andere houding of rol verwacht wordt. Alleen zeggen dat dingen anders moeten omdat dit nu eenmaal nodig is, leidt niet tot bewustzijn, enthousiasme of eigenaarschap. Een onafhankelijke adviseur kan helpen deze verandering wél teweeg te brengen door bijvoorbeeld met medewerkers in gesprek te gaan, onderzoek te doen of sessies te beleggen. Alles om te komen tot een stevige fundering voor duurzame verandering. Cultuur- of gedragsverandering teweeg brengen? Een van onze specialisten maakt graag tijd om bij u langs te komen.
Wanneer verhalen en narratieven strategisch worden ingezet, kunnen ze van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van uw organisatie en het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Zo kan corporate storytelling een goede manier zijn om impact te creëren met organisatieverhalen. Narratieven daarentegen bieden een handvat aan organisaties om een langetermijnstrategie in het heden tastbaar te maken en participatie van stakeholders te realiseren. Aan de slag met stories, narratieven en content? Een van onze specialisten maakt graag tijd om bij u langs te komen.
Goed design houdt bij BOOM in dat we creatieve oplossingen ontwikkelen die vorm en functie naadloos integreren. Waarin content, interactie, techniek en vorm samen zorgen voor een optimale (merk)ervaring. Design staat nooit op zichzelf; we ontwerpen vanuit een strategisch kader. Uw visuele identiteit doorvertalen naar een digitale interface? Wij denken het uit en ontwerpen het. Aan de slag met uw visuele identiteit, UX of UI? Een van onze specialisten maakt graag tijd om bij u langs te komen.

Artikelen met tips en adviezen: