Deep Purpose Now!

Een betekenisvol evenement

BOOM organiseerde ter ere van haar 25-jarig bestaan het insights event ‘Deep Purpose Now! We blikken terug op een geslaagde middag, waarin de betekeniseconomie en purpose driven denken en handelen centraal stonden.

“Het thema Deep Purpose stond centraal tijdens ons klantevent, omdat het naadloos aansluit bij de nieuwe koers die we bij BOOM hebben ingeslagen. Een koers die uitgaat van duurzame vooruitgang voor organisaties, hun mensen én hun omgeving”, aldus Hans van den Boom.

Organisaties moeten meer en meer de balans weten te vinden tussen de maatschappelijke impact en hun commerciële doelstellingen. De praktijk laat zien dat organisaties worstelen hoe ze van betekenis kunnen zijn en hoe ze dit daadwerkelijk kunnen verankeren in hun identiteit, strategie en handelen.

 

 

Tijdens het evenement spraken Kees Klomp, managing director van Stichting Maatschappij en Ondernemen (SMO) en Hans van den Boom het publiek toe over betekenisvol werken in de praktijk. Waar Kees inging op de noodzaak om mee te bewegen in de betekeniseconomie, lichtte Hans toe hoe organisatie kunnen komen tot een purpose die daadwerkelijk is verankerd in de identiteit en strategie van de organisatie.