Employer branding

Meer banen, meer vacatures en meer werkenden; de arbeidsmarkt blijft aantrekken. De cijfers van het CBS zijn duidelijk: er zijn nu ruim twee en een half keer zoveel vacatures als medio 2013, toen de laagste stand werd bereikt. De crisis waar Nederland uit kwam, was diep. Die tijd ligt achter ons. Er is inmiddels een andere realiteit met een recordaantal openstaande vacatures. Werkgevers hebben grote uitdagingen op een arbeidsmarkt die steeds verder onder spanning komt te staan.

BOOM verrichtte binnen één van de snelst aantrekkende sectoren – de sector ‘zakelijke dienstverlening’ – een onderzoek met als focus het onderwerp ‘employer branding en arbeidsmarktcommunicatie’. Met het onderzoek verkrijgen we inzicht in de issues en thema’s die op dit moment spelen over dit onderwerp. Ook zijn de huidige verwachtingen voor dit jaar gepeild.

Key findings

De rapportage richt zich op diverse aspecten van ‘employer branding en arbeidsmarktcommunicatie’. Kort door de bocht vormen het werven, selecteren, betrokken houden en behouden van gekwalificeerde medewerkers een grote uitdaging voor bedrijven. Daarnaast worstelen organisaties met de vraag hoe zij eigen medewerkers kunnen inzetten als ambassadeurs. De inzet en organisatie van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie zijn voor verbetering vatbaar. Juist in een periode van hoogconjunctuur is het opvallend dat organisaties nog worstelen met een adequate inzet en organisatie van dit strategische thema.

Download Rapportage Arbeidsmarktcommunicatie

Inhoud van de rapportage

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Download dan nu de rapportage en krijg inzicht in de onderwerpen:

  • Actuele issues op het gebied van employer branding & arbeidsmarktcommunicatie
  • Beeld over betrokken professionals
  • Wervingsopgave en opleidingsniveau
  • Inzet van activiteiten en middelen
  • Medewerkers als ambassadeurs
  • Organisatie, eigenaarschap en expertise
  • Budget en capaciteit

De rapportage bevat tevens conclusies en praktijkgerichte aanbevelingen en adviezen.