Welkom bij het beste B2B-bureau van Nederland

De snelheid waarmee maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, neemt exponentieel toe. Oude business- en verdienmodellen staan onder druk. In het huidige tijdperk moeten B2B-bedrijven in staat zijn om snel en wendbaar te handelen. Om zich aan te sluiten bij het heden én zich klaar te stomen voor de toekomst. Als aanjagers van verandering en innovatie helpen wij ambitieuze bedrijven en ondernemers om positie te kiezen, visie te ontwikkelen en grenzen te verleggen.

De tijd waarin merken zich alleen op de afzet van hun producten of diensten konden richten, is voorbij. Wij zijn van mening dat zij hun onderscheidend vermogen alleen kunnen versterken door vanuit ‘shared-value-denken’ of ‘purpose-denken’ te handelen. Mensen verbinden zich namelijk graag aan sterke merken die ook in maatschappelijke zin iets betekenen. Dat levert een win-winsituatie op: maatschappelijke waardecreatie én een license to grow. Bij BOOM zien we een sterk merk als aanjager van groei.

Onze klanten creëren impact in de B2B-branche, waarbinnen we ons vooral richten op hooggekwalificeerde dienstverleners en technische bedrijven. We werken tijdens verander- of innovatietrajecten intensief samen met directies en medewerkers. We creëren toegevoegde waarde binnen organisaties. Maken energie los. Waarbij we zowel inspireren, adviseren, creëren als coachen. Analoog en digitaal. Duurzaam effect staat centraal in onze aanpak. Onze inzet leidt altijd tot aantoonbare resultaten. Het bewijs daarvoor is onze koppositie in het onderzoek ‘de beste B2B-bureaus’ van vakblad Fonk, waarin we maar liefst 9.8 scoren op business acceleration.

“Dat we door vakblad Fonk voor de vijfde keer op rij verkozen zijn tot het beste B2B-bureau van Nederland, is voor ons een hoogtepunt”, vertelt Van den Boom. “Wij zijn nuchtere mensen, maar het is natuurlijk mooi om zo’n compliment te krijgen. Vooral omdat de waardering afkomstig is van klanten zelf. Het is een erkenning voor ons harde werken.”

 

Relevante artikelen

Enkele opdrachtgevers waarmee wij prettig samenwerken: