Bureau voor strategie en communicatie in het onderwijs

De razendsnel veranderende maatschappij stelt onderwijsinstellingen voor enorme uitdagingen. BOOM helpt bij het nemen van verantwoorde beslissingen. Dat kan alleen door de trends en ontwikkelingen op de voet te volgen. En vanwege de ruime ervaring met het implementeren van vernieuwingen binnen het onderwijs.

Wij nemen kennis van modellen, onderzoeken en inzichten over jongerencommunicatie en het onderwijs van nu én de toekomst. En als strategie- en communicatiebureau voor scholen treden we vaak in contact met bestuurders, managers, docenten, ouders en studenten of leerlingen. Alle kennis, inzichten en ervaringen die we daaruit verkrijgen, benutten we in onze dienstverlening. Binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en academisch onderwijs helpen we scholen met scherpe positioneringen, digitale transformatie, effectieve werving, veranderingsvraagstukken en daadwerkelijke activatie van medewerkers.

 

Strategie, onderwijsadvies en communicatie

Onze dienstverlening voor onderwijsinstellingen is veelzijdig en heeft altijd het doel uw school of stichting krachtig neer te zetten, afgestemd op de stakeholders. Zowel intern (medewerkers, bestuur, Raad van Toezicht), als extern (jongeren, hun ouders/verzorgers, hun omgeving). Om tot een helder, relevant en aantrekkelijk schoolprofiel te komen, adviseren we scholen(groepen) en onderwijsgerelateerde instellingen over vraagstukken met betrekking tot hun visie, betekenis, identiteit, reputatie en maatschappelijke verbinding. We halen onder meer naar voren welk DNA de school heeft en wat de onderscheidende kenmerken zijn ten opzichte van andere scholen. Internal branding zorgt voor bewustwording, draagvlak en activatie bij medewerkers. Het zorgt ervoor dat de schoolidentiteit en het ‘schoolmerk’ tot leven komt en in gedrag zichtbaar wordt. En dat is cruciaal, want het handelen van medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en de reputatie. We voegen zowel op het vlak van identiteit, strategie, bedrijfsvoering als communicatie aantoonbaar waarde toe.

Relevante artikelen

Enkele opdrachtgevers waarmee wij prettig samenwerken: