Bureau voor strategie en communicatie in zorg en welzijn

Organisaties in zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen. De werkdruk neemt toe door een tekort aan gekwalificeerd personeel, er is een constante roep om kostenbeheersing en de toenemende digitalisering moet een bijdrage leveren aan de zorgkwaliteit. Deze ontwikkelingen spelen zich af in een maatschappij waarin mensen ouder worden, langer zelfstandig thuis blijven wonen en de visie op ziekte verschuift naar positieve gezondheid. Dat vraagt een herziene aanpak om zorg op maat goed vorm te geven.

Andere manieren van samenwerken zijn nodig, zowel intern als extern, met een breed scala aan ketenpartners. Het vraagt om nieuwe verbindingen en andere kwaliteiten van organisaties, hun leidinggevenden en medewerkers. Ook het bouwen aan een sterk werkgeversmerk is cruciaal om het personeelstekort om te buigen en medewerkers te boeien en binden.

BOOM ondersteunt organisaties in zorg en welzijn bij deze vraagstukken. We helpen organisaties de strategische keuzes zo te maken dat ze zich met hun dienstverlening onderscheiden en succesvol kunnen opereren in deze continue dynamiek. Wij zijn gespecialiseerd in interventies die aansluiten bij de context van de eigen organisatie én in de maatschappij het verschil maken. Dat kan gaan om vraagstukken rondom digitalisering, reputatie, cultuur of de algehele koers en strategie. Met een multidisciplinair team professionals zetten we mensen en hun organisaties in beweging. We zijn denkers én doeners: in co-creatie nemen we u bij de hand in veranderingen die u vooruit brengen.

Relevante artikelen

Enkele opdrachtgevers waarmee wij prettig samenwerken: