Hans van den Boom

Strategisch adviseur / Partner

Hans is een gedreven directeur en een bevlogen communicator. Heeft passie voor zijn vak en straalt dat ook uit. Het is zijn drijfveer om organisaties en mensen écht verder te helpen. Door zijn veelzijdigheid, analytisch vermogen en aanstekelijke enthousiasme zet hij zaken in gang. Waar Hans is, gebeurt iets. Hij is daadkrachtig en pragmatisch, maar gaat altijd doordacht te werk. Is nuchter. Zonder strategie geen succes. Hans is no-nonsense en – al lijkt dat op het eerste gezicht niet altijd zo – bescheiden. Hij heeft een hekel aan borstklopperij, ellebogenwerk en praatjesmakers.

In zijn vrije tijd zeilt Hans graag. Koers zetten naar nieuwe horizonnen. Niet verwonderlijk, aangezien hij zakelijk ook een visionair is met een duidelijk beeld van de toekomst en hoe we daar mee om moeten gaan. Inspirerend als hij is, neemt hij zijn medewerkers en klanten er graag in mee. Hij is dol op continue transformatie, aanpassing aan nieuwe omstandigheden en het evolueren. De toekomst is maakbaar en ook op het onbekende kun je je voorbereiden middels scenario planning, is zijn overtuiging. Net als met zeilen moet je goed voorbereid zijn en goed inspelen op onverwachte situaties.

Typerend voor Hans is zijn oprechte interesse in mensen. Hij is een verbinder en investeert graag tijd en aandacht om te ontdekken wat hen beweegt. Zo weet hij altijd een klik te creëren. Zijn eigen ondernemerschap helpt daarbij. De eigenaar van BOOM weet zich goed in de positie van de opdrachtgever te verplaatsen én biedt als ervaren strateeg aantoonbaar meerwaarde. Met scherpe, goed onderbouwde adviezen weet hij de juiste koers te bepalen. Zijn creativiteit, doelgerichtheid en integrale visie maken van hem een waardevolle sparringpartner.

“Altijd leergierig blijven.”

Hans wil de opdrachtgever, maar ook de medewerkers van de klant verder helpen. Hij gelooft in waardengedreven organisaties waar medewerkers betrokken worden en autonomie hebben. Als Hans kansen ziet om ook voor milieu en maatschappij verbeteringen te realiseren, zal hij het niet nalaten de klant hiervan te overtuigen. Vanuit zijn streven om de klant vooruit te brengen, is Hans veeleisend. Wil altijd waarde toevoegen, het nóg beter doen. Hij is zeer leergierig en laat zich graag inspireren. Met name het bedrijfsleven fascineert hem, vanwege de continue innovaties en de kansen die mensen zien, benutten en creëren. Zelf wil Hans ook steeds een stap verder komen. Hoewel hij al een kwart eeuw in het vak zit, blijft hij naar kennisverrijking hunkeren. Om zichzelf en zijn bureau te verbeteren. Je kunt nooit genoeg kennis hebben, is zijn motto.

Maak een connectie op LinkedIn of volg Hans van den Boom op Twitter

Artikelen van Hans van den Boom