Joop Maas

Strategisch adviseur / Partner

Joop stippelt graag strategische routes uit en is sterk gefocust op resultaat. Hij wil mensen en organisaties aan de top brengen. Met zijn geïnteresseerde, charmante houding en zijn continue glimlach, weet hij bruggen te slaan en mensen te activeren. Als ervaren strategisch adviseur is Joop bekend met het complexe speelveld waarin zijn klanten zich bevinden. Daarom denkt hij een stap vooruit en komt hij tot doordachte adviezen die passen in de context.

Goed luisteren, maar niet alles klakkeloos aannemen: dat is kenmerkend voor Joop. Hij vraagt door, zodat hij de motieven en achtergronden leert kennen. Zijn analytische vermogen helpt hem te doorgronden en te verbinden. Joop is besluitvaardig, durft keuzes te maken. Doet dat wel altijd op basis van argumenten. Zet daarbij zijn brede algemene ontwikkeling, mensenkennis en ervaring succesvol in.

“Identiteit heeft een allesbepalende impact op communicatie en gedrag.”

Joop beschikt over het vermogen om snel tot de kern van een vraagstuk door te dringen. Hij slaat direct piketpaaltjes; onderscheidt hoofdzaken van bijzaken. Zo biedt hij zijn klanten duidelijke kaders en legt hij een strategisch fundament. Daarin is Joop veeleisend, maar door zijn nuchtere karakter blijft hij wel praktisch en realistisch.

Aan professionaliteit hecht Joop veel waarde. Hij heeft oog voor kwaliteit en functioneert als aanjager en inspirator. Als manager geeft hij zijn team veel vrijheid, maar stuurt hij ook doelgericht bij. Door zijn daadkrachtige optreden, brengt Joop veranderingen tot stand, vanuit een prettig contact en met het oog op blijvend resultaat. Zo vergroot hij het communicerend vermogen van organisaties.

Maak een connectie op LinkedIn of volg Joop Maas op Twitter

Artikelen van Joop Maas