Medewerkers vinden én binden

De spanning op de arbeidsmarkt groeit jaarlijks. Waren er voorheen vooral problemen met de invulling van voornamelijk technische functies, nu wordt dit ook ervaren in meerdere branches. En de verwachting is dat deze spanning alleen maar toeneemt. In veel werkomgevingen betekent dit meer werk met minder mensen.

Duurzame inzetbaarheid wordt hiermee een steeds belangrijker thema. Nu het zo moelijk is nieuwe medewerkers te vinden, is het des te belangrijker de mensen die je in huis hebt te behouden. En dat vraagt om goed werkgeverschap en een gezonde werkomgeving. Ook de overheid heeft het toenemend belang van dit thema erkend. In 2019 stelt de overheid 15 miljoen beschikbaar voor organisaties die ondersteuning op het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ kunnen gebruiken. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten met een maximum van €12.500,-. Graag kijken we samen met u en onze subsidiepartner naar de mogelijkheden van gedeeltelijke subsidiëring van de trajecten.

 

Uitsluitend tussen 8 en 12 april overheidssubsidie
van max. €12.500,- verkrijgbaar!

 

BOOM helpt organisaties met het thema duurzame inzetbaarheid. Zo kunt u denken aan:

  • Cultuur-/identiteitsonderzoek
  • Gedrags- en cultuurverandering
  • Reorganisaties en fusies
  • Flexibilisering/zelfsturende teams
  • Begeleiden en implementeren van veranderingen
  • (Digitale) transitie
  • Interventies op team- en organisatieniveau
  • Coaching managers en medewerkers
  • Werkgeversmerk