Beginnen met de 'why' volgens de Golden Circles van Simon Sinek

Beginnen van binnenuit

Simon Sinek’s ‘Golden Circles’ (2009) zijn inmiddels bekend in vrijwel iedere organisatie. Met de woorden ‘why, ‘how’ en ‘what’ geeft Sinek overtuigende en toegankelijke argumenten over het inrichten van organisaties. Hij bouwt het model als volgt op:

Golden circles van Simon Sinek

 

Why

De ‘why’ vormt het kloppende hart in de Golden Circle. Het staat voor de drijfveer van de organisatie. Waarom doet de organisatie ertoe en waarom doet de organisatie wat het doet?

 

How

In de volgende cirkel staat ‘how’ voor de manier waarop de organisatie haar onderscheidend vermogen claimt. Hoe geeft de organisatie vorm aan haar bedoeling (de ‘why’)? Hoe richt de organisatie haar processen in? Zo vertaalt de organisatie haar betekenis door naar een concrete strategie.

 

What

De ‘what’ in de buitenste cirkel, staat voor wat er gedaan en bereikt wordt. Het is de uitkomst van ‘het waarom’. Wat doet de organisatie in de dagelijkse praktijk? En wat levert dat op?

 

Inside-out in plaats van outside-in

Sinek redeneert dat succesvolle organisaties opereren vanuit een inspirerende betekenis (de ‘why’). Een belangrijk inzicht is dat winst maken geen drijfveer is; het kan daarentegen wel een resultaat zijn. Sinek pleit voor leiders die vanuit een inspirerende kern starten en hun organisatie met dat doel voor ogen naar de buitenste cirkel laten werken. Inside-out dus. Hij constateert dat het er juist vaak omgekeerd aan toegaat: outside-in. Volgens Sinek komen organisaties die zich vooral richten op de te realiseren uitkomsten of op de dagelijkse praktijk (de ‘what’) niet verder.

Door organisatieontwikkeling in drie woorden te vatten, is Sinek erin geslaagd bedrijven en instellingen nadrukkelijk aan het denken te zetten over hun betekenis en toekomst.

Golden Circles van Simon Sinek

Simon Sinek’s ‘Golden Circles’ (2009) zijn inmiddels bekend in vrijwel iedere organisatie. Met de woorden ‘why, ‘how’ en ‘what’ geeft Sinek overtuigende en toegankelijke argumenten over het inrichten van organisaties.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model