Betekenis verankeren met 'Deep purpose' van BOOM

Daadwerkelijk verankerde betekenis

Het is geen vanzelfsprekendheid dat organisaties in hun dagelijkse praktijk handelen vanuit de betekenis, die zij verwoord hebben in hun mission statement. Vaak regeert de ‘waan van de dag’ en vindt sturing plaats op de output in plaats van op de drijfveren. Het hebben van een missie leidt dus niet automatisch tot het realiseren hiervan.

Deep purpose van BOOM, betekenis daadwerkelijk verankerd in identiteit en strategie

 

Betekenis, identiteit en strategie

Wil een organisatie daadwerkelijk invulling geven aan haar bedoeling, dan zal dat hogere doel inspirerend en verbindend moeten zijn. Het moet een vruchtbare bodem vinden in de gemeenschappelijke waarden binnen de organisatie, waardoor de betekenis die de organisatie wil hebben door gaat klinken in de identiteit. Met ‘betekenis’ als inspirerend startpunt en de identiteit als vliegwiel, gaat iedereen handelen vanuit die betekenis en vanuit gedragen waarden. Zo wordt er in de praktijk daadwerkelijk werk gemaakt van de bedoeling van de organisatie. Het strategische kader wordt hier op afgestemd; gericht op alle onderdelen van de bedrijfsvoering.

 

Daadwerkelijke verankering

Van betekenis en via identiteit naar strategie dus. Dit leidt vervolgens tot resultaten die in overeenstemming zijn met de diepere bedoeling van de organisatie. Als deze situatie is bereikt, is er sprake van ‘Deep Purpose’: een daadwerkelijk in de identiteit en strategie verankerde betekenis, die inspireert en verbindt.

Het Deep Purpose model is in 2018 door BOOM ontwikkeld. Het biedt een handvat voor elke organisatie die haar strategie in dienst wil stellen van de eigen doelstellingen en de organisatie-identiteit, gericht op waarde voor zichzelf én haar omgeving. Naast duiding en reflectie die iedere organisatie met het model op zichzelf kan toepassen, heeft BOOM een eigen aanpak ontwikkeld om tot Deep Purpose te komen. Hierin worden de daadwerkelijke betekenis en verschillende waarden van een organisatie naar boven gehaald en verbonden. Deze worden uiteindelijk in de buitenste ring vertaald naar tastbare strategie, gericht op alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Deep Purpose

Wil een organisatie daadwerkelijk invulling geven aan haar bedoeling, dan zal dat hogere doel inspirerend en verbindend moeten zijn.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model