Betekenis vinden met het model ‘Purpose-bepaling’ van BOOM

Drijfveer voor maatschappelijke verbinding

De kenniseconomie verandert in een betekeniseconomie. Thema’s als duurzaamheid en maatschappelijke betekenis staan op alle agenda’s. Mensen zoeken maatschappelijke verbinding en committeren zich aan organisaties die dit ook doen. Werken vanuit een duidelijke purpose geeft betekenis, zorgt voor focus, geeft energie en versterkt het onderscheidend vermogen. Veel bestaande organisaties hebben echter moeite om hun activiteiten te verbinden aan grotere, maatschappelijk relevante thema’s. Het door BOOM ontwikkelde model voor purpose-bepaling geeft houvast. Het analysemodel sluit aan op de ontwikkeling dat organisaties niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor hun bedrijfsvoering, maar ook voor hun maatschappelijke bijdrage.

Betekenis vinden met het model ‘Purpose-bepaling’ van BOOM

 

Het model voor purpose-bepaling, dat in 2018 door BOOM is ontwikkeld, stelt dat de interne omgeving van een organisatie in verbinding staat met de externe omgeving. In het intrinsieke deel is de identiteit van de organisatie het ijkpunt voor het zoeken naar een betekenisvolle, inspirerende purpose. In het extrinsieke deel is dat de maatschappij, van waaruit thema’s zich aandienen die om oplossingen vragen. Op het snijpunt van het intrinsieke en extrinsieke deel van het model bevinden zich de shared values (waardevolle verbindingen tussen de drijfveren van de onderneming of instelling en de behoeften van haar omgeving) en de huidige (markt)positionering van de organisatie. Vanuit identiteit, maatschappij, shared values en de positionering, is tot een purpose te komen die passend, haalbaar en effectief is.

Identiteit als vertrekpunt

Vertrekpunt in het model is de identiteit. Organisaties moeten zich eerst afvragen wie ze zijn, vanuit welke drijfveren zij werken, welke waarden centraal staan en wat hen kenmerkt. Alleen door de identiteit scherp te stellen en als vertrekpunt te nemen, wordt duidelijk voor welke sociale of ecologische doelen het zich wíl en vooral kán inzetten.

Het model voor purpose-bepaling

Het model voor purpose-bepaling sluit aan op de ontwikkeling dat organisaties niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor hun bedrijfsvoering, maar ook voor hun maatschappelijke bijdrage. 

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model