Cultuur duiden met de 'Concurrerende Waarden' van Cameron & Quinn

Het OCAI-model, om organisatiecultuur te herkennen en typeren

Cameron en Quinn (1999) hebben met hun model van ‘Concurrerende Waarden’ een indeling in vier bedrijfsculturen gemaakt, met bijbehorende kenmerken en managementstijlen. Dit analysemodel wordt ook wel OCAI-model genoemd, dat staat voor Organizational Culture Assessment Instrument.

Het Concurrerende Waarden of OCAI-model van Cameron & Quinn

Organisatiecultuur duiden

Cameron en Quinn hebben het Concurrerende Waarden-model ontwikkeld voor het duiden van de cultuur binnen een organisatie(eenheid). Zij benoemen twee dimensies voor de organisatiecultuur:

  • Interne gerichtheid & integratie versus externe gerichtheid & differentiatie;
  • Flexibiliteit & vrijheid van handelen versus stabiliteit & beheersbaarheid.

In het model vormen deze dimensies vier kwadranten; ieder met kenmerkende eigenschappen van de betreffende organisatiecultuur.

 

Cultuur als succesfactor

“Culture eats strategy for breakfast, operational excellence for lunch and everything else for dinner”, is een gevleugelde uitspraak die ooit door management consultant Peter Drucker is gedaan. De kern van dit statement: cultuur is de bepalende factor voor het succes van een organisatie en moet daarom topprioriteit hebben. Succesvolle organisaties zijn zich bewust van hun cultuur, maken deze tastbaar en besteden er niet aflatende aandacht aan. Bij verandertrajecten is aandacht voor de organisatiecultuur zo mogelijk van nog groter belang. Het Concurrerende Waarden Model van Cameron en Quinn maakt inzichtelijk welke cultuur aanwezig is en welke eigenschappen van een andere (concurrerende) cultuur een goede aanvulling zijn op de huidige cultuur.

Download het Concurrerende Waarden-model van Cameron & Quinn

Cameron en Quinn hebben het Concurrerende Waarden-model ontwikkeld voor het duiden van de cultuur binnen een organisatie(eenheid).

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model