De vijf frustraties van teamwork in de Piramide van Lencioni

Vertrouwen als basis voor een gezonde werkcultuur

De vijf frustraties van teamwork, ofwel de piramide van Lencioni, is een model dat aangeeft hoe teams en organisaties wel of niet tot grootse prestaties komen. Amerikaanse leiderschapsexpert Patrick Lencioni werkt dit uit in zijn boek uit 2002: ‘Five Dysfunctions of a Team’. Het model geeft houvast bij het bouwen aan een gezonde cultuur binnen organisaties.

De piramide

De piramide laat zien wat de basis is van goed teamwork en hoe daarop voortgebouwd kan worden. Lencioni stelt in zijn boek dat teams vijf lagen van ‘frustraties’ ervaren en dat teams pas verder de piramide kunnen ‘beklimmen’, wanneer ze voorbij de voorgaande lagen zijn gekomen. Deze lagen zijn:

 

Vertrouwen

Wanneer vertrouwen afwezig is, zal het team niet presteren. Om vertrouwen te creëren is het belangrijk om open te zijn. Waar ben je goed in? Wat ligt jou niet? Ook fouten toe durven geven valt onder vertrouwen. Vertrouwen is volgens Lencioni de basis van teamwork.

 

Conflicten

Conflicten zijn in een goed team niet alleen onvermijdbaar, ze zijn zelfs nodig. Om tot de beste oplossing te komen, moet er soms gebotst worden. Lukt dat op een respectvolle en constructieve manier? Dan geeft je team goede invulling aan deze trede van de piramide.

 

Betrokkenheid (commitment)

Wanneer er gezonde conflicten mogen zijn, zullen de gemaakte beslissingen meer draagvlak hebben. Iedereen heeft tenslotte zijn zegje kunnen doen. Omdat iedereen meedoet en zich durft uit te spreken, wijden teamleden zich aan de gekozen weg.

 

Verantwoordelijkheid (accountability)

Als mensen zich hebben toegewijd aan de doelen, eerlijk durven zijn en vertrouwen in elkaar hebben, zullen ze verantwoordelijkheid nemen en elkaar ook verantwoordelijk houden voor hun acties. Tekortkomingen worden uitgesproken en openlijk besproken. Dat komt de resultaten ten goede.

 

Resultaten

Goed functionerende organisaties richten zich op de juiste resultaten. In een slecht functionerend team zijn teamleden onvoldoende gericht op resultaat, of op de verkeerde resultaten. Denk bijvoorbeeld aan teamleden die zich met name druk maken om hun eigen profiel of hun eigen budgetten. Een effectief team richt zich op de gezamenlijke doelen en het behalen ervan.

 

Gebruik van de piramide van Lencioni in cultuurtrajecten

De piramide leent zich goed voor diverse werkvormen en teamgesprekken. Zo biedt het model houvast bij groepsgesprekken met teams en middenmanagement over hun scores op de diverse treden. Het is daarbij van belang de treden goed uiteen te zetten en goed door te meten. Denk aan vragen zoals:

  • Wat gaat er goed op het eerste niveau: vertrouwen? Hoe kunnen we meer vertrouwen creëren? Wat houdt ons tegen om eerlijk naar elkaar te zijn?
  • Op welke manier kijken we tegen conflict aan? Zijn we te ‘vredelievend’? En zijn onze conflicten voldoende constructief, gericht op de beste oplossing?

Download de Piramide van Lencioni

Effectieve teams werken goed samen op alle vijf lagen en voorkomen daarmee vijf lagen van frustratie

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model