Gefaseerd veranderen met de ‘acht veranderstappen’ van Kotter

Concrete aanpak voor vrijwel iedere organisatorische verandering

Veranderen is voor iedere organisatie een uitdaging. Om ondersteuning te bieden in het succesvol implementeren van veranderingen, schreef Amerikaans organisatiekundige John Kotter in 1996 het boek ‘Leading Change’. Hierin beschreef hij één van de bekendste verandertheorieën: de ‘acht veranderstappen’ of ‘8 step change model’ van Kotter.

De acht veranderstappen of '8 step change model' van Kotter

Met zijn acht veranderstappen biedt Kotter een gestructureerde aanpak voor vrijwel iedere verandering binnen organisaties. Hierin clustert hij de stappen in drie hoofdfases:

 

Creëer een klimaat van succes

  1. Verhoog het urgentiebesef

De eerste stap gaat om het creëren van een ‘sense of urgency’. Volgens Kotter ligt de motor van verandering in emotie (see – feel – change) en niet bij ratio (analyse – think – change). Door het urgentiebesef te verhogen, voelt men de noodzaak voor verandering sterker aan.

  1. Vorm een leidend team

Hoewel iedereen zich gehoord wil voelen bij verandering, kan niet iedereen bij iedere verandering betrokken zijn. Daarom is het van belang een goed leidend team te vormen. Kotter beschrijft het belang van het selecteren van de juiste mensen met formele en informele invloed binnen de organisatie. Een goed leidend team zorgt ervoor dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt.

  1. Ontwikkel visie en strategie

Het leidend team moet vervolgens een heldere en realistische visie opstellen. Het gaat hierbij om de essentie van de verandering, gevat in een begrijpelijk veranderverhaal. De visie onderbouwt waarom de verandering nodig is en waar de verandering naartoe gaat. Ook moet het leidend team in deze fase een strategie ontwikkelen, die verduidelijkt hoe de visie gerealiseerd kan worden.

 

Betrek mensen en breng de organisatie op gang

  1. Communiceer de verandervisie

Wanneer de visie en strategie opgesteld zijn, worden deze gecommuniceerd met de medewerkers. Het belang van deze fase zit bij het serieus nemen van angsten en onzekerheid. Medewerkers die zich veilig voelen, zullen zich volgens Kotter meer betrokken voelen en sneller een bijdrage leveren aan de gewenste verandering.

  1. Creëer breed draagvlak

Deze stap gaat over het creëren van de juiste randvoorwaarden. Er is commitment nodig vanuit de top en er moet een breed draagvlak onder medewerkers komen. Een belangrijk punt hierbij is het wegnemen van obstakels. Door belemmerende factoren in ‘oude’ processen, omgevingen of systemen weg te nemen, wordt het eenvoudiger om de gewenste verandering door te maken.

  1. Realiseer kortetermijnresultaten

Verandering vindt niet van het ene op het andere moment plaats, maar is een stapsgewijs proces. Het is daarom van belang om succes niet alleen te zien als het realiseren van de complete verandering, maar ook de stappen die daartoe leiden als successen te markeren. Door successen op de korte termijn te realiseren en te vieren, worden medewerkers gestimuleerd en blijft het momentum behouden.

 

Implementeren en ondersteunen

  1. Consolideer en ga door

Deze stap draait om ‘doorpakken’. Volgens Kotter mislukken verandertrajecten vaak omdat men te snel uitgaat van succes. Het is dus van belang niet overmoedig te worden. Onderzoek wat effectief is en scherp aan waar nodig. Zorg ervoor dat het urgentiebesef ook in deze fase niet verslapt.

  1. Veranker het nieuwe systeem

Als de verandering zo goed als voltooid is, moet deze blijvend worden. Het nieuwe systeem moet verankerd worden in de processen, systemen en werkvormen. Ook moet het verankerd worden in het gedrag van medewerkers, om de verandering daadwerkelijk in de praktijk uit te blijven voeren. Doorlopend meten en evalueren is van belang om de verandering te borgen.

Download de ‘8 veranderstappen’ van Kotter

De 8 veranderstappen van Kotter bieden een concrete strategie voor vrijwel iedere organisatorische verandering.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model