Interne communicatie met de Trap van Quirke

Middeleninzet bij veranderprocessen

De Trap van Quirke (1994) is een praktisch model dat helpt bij het inrichten van interne communicatie bij veranderprocessen. Het verbindt iedere fase van het veranderproces aan concrete middeleninzet. Daarbij wordt aan iedere fase een ‘state of mind’ gekoppeld die op dat moment van medewerkers wordt verwacht.

Interne communicatie met de Trap van Quirke

Van ‘kennen’ naar ‘verbinden’

In de eerste fase van een verandertraject moeten medewerkers weten wat er gaat gebeuren. Het gaat hierbij nog om eenvoudig informeren, met gebruik van communicatiemiddelen als e-mails en posters.

In de tweede fase krijgt het informeren meer ambitie: mensen moeten gaan begrijpen wat er gaat gebeuren en vooral: waarom. Hierbij passen meer interactieve communicatiemiddelen zoals presentaties, waarbij medewerkers vragen kunnen stellen.

Een cruciale volgende stap is dat medewerkers de verandering gaan steunen. Deze fase vraagt dus iets van de medewerkers zelf. Daarbij past bijvoorbeeld een training of een online game, waarbij medewerkers op een actievere manier met de verandering aan de slag gaan.

Dit zet zich voort in de fase waarin medewerkers zich betrokken moeten gaan voelen bij de verandering. De fase waarin zij zich realiseren dat het vooral om henzelf gaat. In deze fase passen communicatiemomenten met veel dialoog, zoals groepsgesprekken en workshops.

Het uiteindelijke streven is een situatie waarin medewerkers zich verbonden voelen met de verandering. Zij zijn zich bewust van het feit dat hun aandeel nodig is en wíllen die bijdrage ook graag leveren. In deze fase is het van belang ruimte te bieden om medewerkers actief onderdeel te laten zijn van de verandering. De manier waarop dit het beste in te richten is, hangt sterk af van de organisatie en situatie.

 

Eyeopener en planningstool

De Trap van Quirke is eenvoudig en vat niet alle nuances die bij een veranderstrategie komen kijken. Toch is het wel degelijk een handig instrument om uit te leggen waarom alleen ‘posters ophangen’ niet voldoende is. En om draagvlak te creëren voor een communicatieaanpak met aandacht voor interactie en het creëren van betrokkenheid. Ook is het een praktische tool bij het maken van een communicatieplanning: op welk moment in de tijd verwacht je wat van medewerkers en hoe ga je dat bereiken?

Hierbij is het instrument uit te breiden naar behoefte; bijvoorbeeld door onderscheid te maken in verschillende medewerkersgroepen. Ook is er een uitgebreidere matrix van te maken waarin belangen en weerstanden van verschillende medewerkersgroepen een plek krijgen, zodat duidelijk wordt hoe ver dit af staat van de gewenste state of mind. Dit maakt inzichtelijk waar de grootste uitdagingen liggen en welke accenten de aanpak moet hebben.

Download de Trap van Quirke

De Trap van Quirke ondersteunt bij het inzetten van de juiste communicatiemiddelen bij veranderprocessen.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model