Karakterrollen met de '5 Voices' van Kubicek en Cockram

Effectieve projectteams samenstellen op basis van karakter

Ieder mens is van nature anders. De ‘5 Voices’ van Kubicek en Cockram (2016) stelt vijf kenmerkende karakterrollen vast met eigen krachten en zwaktes. Het stelt leiders in staat om een effectief projectteam samen te stellen, waarbij eenieders unieke karakter een waardevolle bijdrage levert.

Karakterrollen met de Five Voices van Kubicek en Cockram

Zoals de naam al aangeeft, gaat ‘The 5 Voices’ over de vijf verschillende stemmen die bij projectleden aanwezig kunnen zijn. Dit zijn de:

 

Pioneer (Pionier):

Visie, ontwikkelen, innoveren, keuzes maken en winnen
De ‘pioneer’ is toekomstgericht en zoekt continu naar mogelijkheden. Met een strategische blik en lange termijnvisie weet de pioneer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een pioneer is competitief en stelt hoge verwachtingen. Wel moeten pioneers ervoor waken dat ze niet als arrogant worden bestempeld.

 

Connector (Verbinder)

Samenwerken, netwerken, verbinden en communiceren
De ‘connector’ heeft een breed netwerk en kan de juiste mensen samenbrengen. Met een positieve instelling gelooft de connector dat iedereen van waarde kan zijn. Een connector is energiek en vaak charismatisch. Connectors zijn gevoelig voor kritiek en hebben de valkuil om hun connecties naar de mond te praten.

 

Guardian (Beschermer)

Traditie, budgetbewaking, orde en afgewogen inzet van middelen
De ‘guardian’ heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bewaakt geld en tijd als geen ander. Met een praktische en standvastige blik voorkomen guardians overhaaste fouten. Een guardian is gestructureerd en resultaatgericht. Guardians willen nog wel eens gevoel vergeten en hebben daarom moeite met tactvol communiceren.

 

Creative (Creatief)

Visie, integriteit, bewustzijn, schoonheid en kwaliteit
De ‘creative’ loopt voorop in innovatie en ziet in ieder vraagstuk de mogelijkheid om out-of-the-box ideeën te introduceren. Met gedrevenheid willen creatives teamleden motiveren om het onderste uit de kan te halen. Creatives zijn positief en denken in kansen. Creatives zijn allergisch voor compromissen sluiten en kunnen soms de realiteit uit het oog verliezen door hun idealisme.

 

Nurturer (Verzorger)

Relaties, mensen en gemeenschappelijke waarden
De ‘nurturer’ is zorgzaam en hecht waarde aan een harmonieuze sfeer. Met empathisch vermogen bewaken nurturers de normen en waarden bij het maken van beslissingen. Nurterers zijn realistisch en weloverwogen. Nurturers zijn vatbaar voor onzekerheid en plaatsen zich daardoor sneller op de achtergrond.

 

Natuurlijk is de mens complexer dan een vooraf gedefinieerd hokje. Kubicek en Cockram stellen daarom dat ieder persoon een andere mix bezit van de vijf stemmen. Daarbij maken zij onderscheid tussen de basisstem, de ondersteunende stem en de onbekende stem. De unieke persoonlijke samenhang biedt leiders sterke handvaten om effectieve projectteams samen te stellen en gestroomlijnde processen vorm te geven.

Download de '5 voices' van Kubicek & Cockram

De '5 voices' van Kubicek en Cockram stelt leiders in staat om effectieve projectteams samen te stellen aan de hand van karakterrollen.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model