Kennis managen met de KennisWaardeKeten van Weggeman

Kennis als productiefactor

De KennisWaardeKeten van Weggeman (2000) biedt houvast bij het managen van kennisvraagstukken. Het model laat de route zien die kennis binnen een organisatie aflegt: bij iedere stap die de kennis aflegt, wordt de kennis waardevoller.

Kennis managen met de KennisWaardeKeten van Weggeman

Weggeman ziet kennis hierbij – net als natuur, arbeid of kapitaal – als een productiefactor. De KennisWaardeKeten kan ertoe bijdragen dat het rendement van de productiefactor kennis wordt vergroot. Door op alle productiefactoren samen in te zetten, heeft de organisatie een tactisch middel in handen om de strategische doelen te behalen.

De KennisWaardeKeten kent de volgende stappen:

 

1. Inventarisatie

Welke kennis is er nodig om de missie/visie/strategische doelstellingen te behalen? Welke kennis is er al beschikbaar? Welke kennis ontbreekt? In deze fase wordt een eventuele kenniskloof vastgesteld.

 

2. Ontwikkeling

In deze fase wordt die kloof gedicht door al aanwezige kennis verder te ontwikkelen en ontbrekende kennis aan te vullen. Bijvoorbeeld door medewerkers te scholen of extern kennis in te kopen.

 

3. Kennisdeling

Door de kennis op het juiste moment op de juiste plek te delen en beschikbaar te stellen, kan iedereen er gebruik van maken. Kennisdeling is bij voorkeur onderdeel van de strategie en cultuur van een organisatie.

 

4. Toepassing

Door de kennis in de praktijk toe te passen en – vooral – de kennis eigen te maken, wordt de kennis geïntegreerd in de organisatie.

 

5. Evaluatie

Essentieel onderdeel van de keten is het leren van alle stappen, zodat kennis continu doorontwikkeld wordt en de toepassing ervan kan worden verbeterd.

De pijlen in het model geven aan dat het om een continu cyclisch proces gaat: kennis ontwikkelen/verzamelen, kennis delen, kennis toepassen, kennis evalueren én de ‘opgewaardeerde’ kennis weer terug in de organisatie brengen.

Download de KennisWaardeKeten van Weggeman

De KennisWaardeKeten van Weggemen verbeeldt de toenemende waarde voor organisaties naar mate kennis verder wordt geborgd.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model