Organisatieontwikkeling met het 'Groeimodel' van Greiner

De fasen die groeiende organisaties doormaken

De naam zegt het al: het groeimodel van Greiner (1972) beschrijft de fasen die groeiende organisaties doormaken. Greiner definieert zes fasen in die ontwikkeling. Wanneer een organisatie in de transitieperiode tussen twee fasen verkeert, gaat dit gepaard met weerstand. Deze weerstand leidt tot een crisis; binnen dit model de crisisperiode genoemd.

Het groeimodel van Greiner

 

Fasen bij organisatiegroei

Fase 1: groei door creativiteit

Start-ups en kleine organisaties bevinden zich in deze fase. Er is sprake van een platte organisatiestructuur en weinig hiërarchie. De vraag in de markt is groot waardoor er meer medewerkers nodig zijn om aan deze vraag te voldoen. Hierdoor groeit de organisatie snel en door gebrek aan gestructureerd leiderschap ontstaat de eerste beheercrisis.

 

Fase 2: groei door leiderschap

Het gebrek aan gestructureerd leiderschap wordt in deze fase opgelost door goede managers aan te stellen. Zij vormen het middenmanagement van de organisatie. Deze groep zet een nieuwe strategie uit en beschrijven standaarden en processen. Hierdoor kan op termijn een autonomiecrisis ontstaan: er zijn teveel regels, waardoor eigenaarschap en initiatieven van medewerkers verminderen. Dit leidt tot ontevredenheid binnen de organisatie.

 

Fase 3: groei door delegeren

Delegeren is de enige oplossing om de autonomiecrisis op te lossen. Er komen meer verantwoordelijkheden lager in de organisatie te liggen en ook het middenmanagement krijgt meer zeggenschap. Nieuwe doelen worden bepaald en bewaakt door het middenmanagement. Hierdoor kan op termijn een controlecrisis ontstaan: managers verliezen hun grip op de organisatie.

 

Fase 4: groei door coördinatie

Om de controlecrisis op te lossen wordt de organisatie opgedeeld in verschillende units of divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een leidinggevende. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat die leidinggevenden teveel macht krijgen of toe-eigenen, waardoor een bureaucratiecrisis ontstaat.

 

Fase 5: groei door samenwerking

Samenwerkingen opzetten is een oplossing om de bureaucratiecrisis op te lossen. Samenwerking tussen management en medewerkers, maar ook tussen divisies. Medewerkers tonen hierdoor meer eigenaarschap en er ontstaat een overlegcultuur. Wanneer dit doorslaat, ontstaat een overlegcrisis.

 

Fase 6: groei door ondernemen

Door een te sterke focus op samenwerken, is een overlegcrisis ontstaan. Door meer te sturen op resultaat, ontgroeit de organisatie deze crisis. Van medewerkers wordt verwacht dat zij initiatieven tonen en zich als ambassadeur voor de organisatie inzetten. Door deze eenzijdige nadruk op resultaat, belanden deze organisaties vaak in een identiteitscrisis.

Groeimodel van Greiner

De naam zegt het al: het groeimodel van Greiner beschrijft de fasen die groeiende organisaties doormaken. Greiner definieert zes fasen in die ontwikkeling. Wanneer een organisatie in de transitieperiode tussen twee fasen verkeert, gaat dit gepaard met weerstand. Deze weerstand leidt tot een crisis; binnen dit model de crisisperiode genoemd.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model