Reputatie meten met het Reptrak-model

Gericht reputatie in kaart brengen

Het Reptrak-model, ontwikkeld door het Reputation Institute (2011), levert bruikbare inzichten aan organisaties en merken die werk willen maken van hun reputatie. Het biedt een gevalideerd theoretisch framework voor het gericht analyseren, versterken en verbeteren van de organisatie- of merkreputatie en wordt door velen beschouwd als een belangrijke internationale standaard in reputatiemanagement, -meting en -beheer.

Het RepTrak Pulse Model van de Reputation Institute

Kenmerken van een sterke reputatie 
Het Reptrak-model maakt inzichtelijk welke factoren, oftewel drivers, de reputatie van een organisatie of merk beïnvloeden en in welke mate zij dit doen. Succesvolle organisaties en merken behalen volgens het Reptrak-model hoge scores op zeven drivers:

  • Bieden van kwalitatieve producten en diensten (driver ‘products/services’);
  • Beschikken over innovatief vermogen (driver ‘innovation’);
  • Open en transparant zijn (driver ‘governance’);
  • Werk maken van werknemerswelzijn (driver workplace’);
  • Een actieve bijdrage leveren aan maatschappij, milieu en welzijn (driver ‘citizenship’);
  • Tonen van leiderschap (driver ‘leadership’);
  • Behalen van goede financiële resultaten (driver ‘performance’).

 

Resultaatgebieden
Hiernaast duidt het model de emotionele band tussen stakeholders en de organisatie of het merk. Het gaat uit van vier emotionele attributen: aanzien, bewondering, vertrouwen en gevoel. Een sterke band resulteert uiteindelijk in support van die stakeholders. Het Reptrak-model maakt deze support concreet en tastbaar en onderscheidt hierbij zes resultaatgebieden: aankopen, aanbevelingen, vertrouwen bij een crisis, support bij introducties, een voorkeurspositie als werkgever en investeringsbereidheid. Een sterke reputatie loont dus.

 

Het Reptrak-model als sturingsinstrument
Het framework van de Reptrak is bruikbaar voor het opzetten van een reputatieonderzoek onder stakeholdergroepen. Daarnaast is het een stuurinstrument waarmee de reputatie van een organisatie of merk is te monitoren, bij te sturen en vervolgens te versterken. De diverse ‘drivers’ zijn hiertoe te operationaliseren naar KPI’s, waarop de sturing kan plaatsvinden.

Download het Reptrak-model

Het Reptrak-model levert bruikbare inzichten aan organisaties en merken die werk willen maken van hun reputatie.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model