Unieke perspectieven en ‘Thought leadership’ van Van Halderen

Vernieuwende perspectieven en voorkeursposities

Organisaties met vernieuwende, vaak onconventionele, zienswijzen en oplossingen zetten hun stakeholders ertoe aan anders na te denken. Zulke vernieuwende zienswijzen (novel points of view) kunnen ingeslepen opvattingen in de economie of samenleving doen kantelen. Voorwaarde is dat de organisatie haar vernieuwende denkbeelden waar weet te maken in haar gedrag. Pas dan kan de organisatie zich ontpoppen tot thought leader en kan daarmee een voorkeurspositie worden gecreëerd bij stakeholders, stelt Mignon van Halderen (2013).

Thought leadership framework

Om als thought leader gezien te kunnen worden, beschrijft Van Halderen concrete stappen in het ‘thought leadership framework’. Allereerst is het zaak om een diagnose uit te voeren. In de ‘Explore’-fase onderzoekt de organisatie maatschappelijke trends en zoekt het naar mogelijkheden om een uniek perspectief te formuleren dat aansluiting vindt bij de identiteit van de organisatie. Zodra dit novel point of view is geformuleerd, is het zaak om hieromtrent kennis te ontwikkelen en rijkelijk te delen. Dat gebeurt in de ‘Implement’-fase. Als de gehele organisatie zich richt op het novel point of view en dit in het gedrag consequent tot uiting komt, kunnen stakeholders de organisatie uiteindelijk gaan beschouwen als thought leader. Wanneer de organisatie gezien wordt als thought leader, krijgt het een aantrekkende werking voor stakeholders en beschouwen deze stakeholders de organisatie als een betrouwbare partner. Een thought leadership positie levert vervolgens voordelen op met zowel strategische als maatschappelijke impact.

Het 'Thought Leadership Framework' van Van Halderen

Strategisch gedreven thought leadership

Van oudsher wordt thought leadership gezien als strategische positioneringskeuze van een organisatie. Het wordt in dat verband aangemerkt als het verwerven van een expertpositie, die wordt bereikt door kennis te ontwikkelen en te delen. Het thought leadership is hiermee niet zelf te claimen. Door gericht toe te werken naar een positie als autoriteit binnen een specifiek thema, kan de organisatie door de stakeholders erkend worden als thought leader.

 

Purpose gedreven thought leadership

Tegenwoordig is thought leadership niet alleen een strategische keuze meer. In de groeiende betekeniseconomie speelt een oprechte purpose een bepalende rol. Een uniek, betekenisvol perspectief stelt organisaties in staat om conventionele denkpatronen te doorbreken en de economie of samenleving te veranderen. De organisatie zorgt als het ware voor een paradigma shift.

Het 'thought leadership continuüm' van Van Halderen

Thought leadership continuüm

Thought leadership als strategische keuzes en thought leadership vanuit maatschappelijke betekenis kunnen tegen elkaar afgezet worden of juist hand in hand gaan, wat Van Halderen weergeeft in het ‘thought leadership continuüm’.

Thought Leadership van Van Halderen

Met het thought leadership framework en het thought leadership continuüm van Van Halderen kunnen organisaties gericht aan de slag om thought leader te worden.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model