Universele menselijke waarden met de waardencirkel van Schwartz

Menselijke waarden als drivers voor gedrag

De theorie van Universele Menselijke Waarden van sociaal psycholoog Shalom H. Schwartz (1992) brengt menselijke waarden in kaart die in meer dan 80 landen ter wereld herkend worden. Dit model helpt om waarden in kaart te brengen en aandacht te besteden aan potentieel conflicterende waarden. Uitgangspunt hierbij is dat waarden bepalend zijn voor gedrag.

Universele menselijke waarden - Universal Human Values Download

Het model van Universele Menselijke Waarden

Het model bestaat uit 10 basiswaarden met 57 onderliggende waarden. Deze waarden staan in een cirkel, waarbij waarden die overeenkomen dicht bij elkaar staan. Conflicterende waarden staan tegenover elkaar. De indeling van waarden vindt plaats op twee assen: Openheid (linksboven) voor verandering versus Conservatisme (rechtsonder) en Zelfoverstijgend (rechtsboven) versus Zelfverbeterend (linksonder).

 

Waarden en gedrag in organisaties

De waardencirkel en de 57 items zijn in 80 landen gevalideerd. Deze waarden worden allemaal in mindere of meerdere mate wereldwijd herkend. Vanzelfsprekend zijn er cultuurverschillen tussen landen. Net zoals landen hebben organisaties ook hun eigen waardenprofiel. Met de surveys van het waardenmodel is het mogelijk om de waarden van medewerkers en organisaties in kaart te brengen. Dat is waardevol, want waarden drijven uiteindelijk gedrag.

 

Waarden expliciet maken

In veel organisaties zijn waarden impliciet. Met behulp van het onderzoek en het model van Schwartz maken we de waarden expliciet. Zijn we voor ambitie, invloed, scoren? Of houden we van helpen, loyaliteit en eerlijkheid? En hoe verhouden de verschillend waarden zich tot elkaar? De waardencirkel geeft aanleiding tot gesprek én biedt uitgangspunten voor vertaling naar beleid, sturing en gedrag.

Download het model van Universele Menselijke Waarden van Schwartz

De waardencirkel van Schwartz laat zien welke waarden belangrijk zijn voor personen en organisaties.

Bestand downloaden