Veranderen met het 'Kleurenmodel' van De Caluwé & Vermaak

Handvat voor veranderstrategieën

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak (2003) typeert vijf manieren van denken over veranderen in organisaties. Het verandermodel geeft richting en houvast bij het kiezen van een veranderstrategie. Koeleman (2013) heeft hier twee kleuren aan toegevoegd.

Kleurenmodel van De Caluwé & Vermaak (en Koeleman)

Volgens De Caluwé en Vermaak is een veranderstrategie gebaseerd op de denkbeelden van één dominante kleur. Iedere denkwijze heeft een eigen ideaal en een eigen valkuil.

Veranderstrategie kiezen

Het kleurenmodel van De Caluwé en Koeleman biedt inzicht in de complexiteit en de dynamiek tussen verschillende denkwijzen rond veranderen. Individuen kunnen het kleurenmodel gebruiken om de eigen manieren van denken te relativeren en andere denkwijzen te gaan waarderen. Organisaties en hun leidinggevenden kunnen het model gebruiken om te komen tot een juiste veranderstrategie.

Veranderen in zeven kleuren

Elke gedefinieerde denkwijze krijgt volgens De Caluwé, Vermaak (en hierna ook Koeleman) een kleur. Iedere kleur kent krachten en valkuilen. Het is belangrijk om te weten dat een kleur niet goed of fout is. Allen kunnen effectief zijn binnen een bepaalde context. De juiste veranderstrategie is sterk afhankelijk van specifieke factoren, zoals de organisatiedoelstellingen, de veranderdoelstelling, de heersende organisatiecultuur, de organisatiegrootte en de organisatiestructuur. De zeven kleuren zijn:

 

Paars: machtstrategie

Kenmerkend: vanuit de top (af)dwingen, doelgericht. Duidelijkheid over de interventies. Intern ‘verkopen’ door op de zeepkist te gaan staan.

 

Rood: beloningsstrategie

Kenmerkend: belonen en straffen, gedragsgericht. Communicatie gericht op overreden. Gewenst gedrag stimuleren met enthousiasmerende acties en in vooruitzicht stellen van beloningen. Individuele gesprekken voeren met duidelijkheid over positieve en negatieve consequenties.

 

Blauw: geplande strategie

Kenmerkend: top down, projectmatig en oplossingsgericht. Communicatie gericht op overtuigen; beïnvloeden van houding en gedrag door kennis over te dragen en doelen toe te lichten.

 

Geel: onderhandelstrategie

Kenmerkend: onderhandelen en coalities vormen, gericht op compromissen. Door middel van inspraakbijeenkomsten en werksessies verandernoodzaak duidelijk maken, doelen vaststellen en hier met sturing van experts mee aan de slag gaan.

 

Oranje: ontwikkelstrategie

Kenmerkend: bottom-up, probleemgericht, dialoog aangaan en co-creatie. In gemengde teams nadenken over oplossingen voor het probleem. Teams krijgen ruimte om met deze oplossingen aan de slag te gaan.

 

Groen: leerstrategie

Kenmerkend: elkaars ervaring en expertise benutten. Faciliteren van kennisdelingsstructuren en –bijeenkomsten, trainingen, cursussen. Geven van onderlinge feedback stimuleren en ruimte bieden voor experimenteren.

 

Wit: transformatiestrategie

Kenmerkend: visionair en toekomstgericht. Samenwerken, gericht op betekenis geven. Veel onderlinge communicatie (gesprekken, brainstorms) leidt tot interactie en uiteindelijk verandering.

Download het kleurenmodel van De Caluwé & Vermaak

Het kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak (en Koeleman) typeert zeven manieren van denken over veranderen in organisaties.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model