Verandervoorwaarden in het ‘Managing Complex Change'-model van Knoster

Zes factoren voor succesvolle verandering

Veel grote verandertrajecten in organisaties halen de eindstreep niet. Het ‘Managing Complex Change model’ (Knoster, 1991) kan behulpzaam zijn bij het voorbereiden van een verandering die wél succesvol is. Het beschrijft zes factoren die aandacht vragen tijdens een verandertraject.

Managing Complex Change Download

 

Basiselementen

De basiselementen in het model zijn strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Knoster geeft bij elk element aan waarom het belangrijk is dat dit element aanwezig is. Om eenheid en samenhang te bewerkstelligen tijdens het traject, pleit Knoster ervoor te vertrekken vanuit een strategisch kader; een gedeelde visie die vertaald wordt naar duidelijke doelstellingen. Om de verandering beheersbaar te maken, is structuur essentieel: richt een duidelijk proces voor het bewerkstelligen van de verandering. Inspelen op de cultuur in de organisatie en het faciliteren van leiderschap zijn voorwaardelijk om (veel) weerstand te voorkomen. Ook is het van belang dat de mensen kúnnen veranderen; zij moeten de vaardigheden en competenties hiervoor hebben of verkrijgen. Verder moeten er – om stagnatie en frustratie te voorkomen – voldoende middelen beschikbaar zijn. Denk aan de benodigde financiën, maar bijvoorbeeld ook aan goed werkende ICT-systemen die (onderdelen van) de verandering kunnen ondersteunen. Tot slot moeten de inspanningen tot resultaten leiden, zodat de veranderingen zinvol zijn.

 

Idealiter bekijkt een organisatie voorafgaand aan een verandertraject of al deze elementen geborgd zijn. Zo niet, dan is het zaak éérst daarmee aan de slag te gaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een cultuurverandering bijvoorbeeld, is een compleet verandertraject op zich. Wie echter één van de elementen negeert, zal onherroepelijk tegen problemen in het verandertraject aanlopen, stelt Knoster. Krijgen alle elementen daarentegen aandacht, dan is daadwerkelijke verandering en groei mogelijk.

 

Model met uitbreidingen

Het model van Knoster biedt een uitstekende basis, maar in de praktijk blijken er meer factoren te zijn die van essentieel belang zijn bij complexe verandertrajecten. BOOM heeft het Managing Complex Change model dan ook doorontwikkeld en uitgebreid naar het ‘Extended Managing Complex Change’-model.

Download het ‘Managing Complex Change'-model van Knoster

Controleer de zes factoren van het ‘Managing Complex Change'-model van Knoster als voorwaarde voor verandering of groei.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model