Zet nu stappen vooruit

In tijden van crisis is daadkracht nodig. Snel handelen, gericht op de realiteit die steeds verandert. Maar het liefst wel op een manier die ook na de crisis resultaat oplevert. Door de crisis heen komen dus, met de blik vooruit.

Het treft dat onze manier van werken altijd al gebaseerd was op doorpakken; met een scherpe, analytische kijk op het heden en duidelijke bakens in de toekomst. Ook nu helpen wij u dus met de zaken waar u tegenaan loopt en kijken we met u over de crisis heen. Met diensten die u van ons gewend bent of met een paar activiteiten waarmee u juist nu stappen kunt zetten.

Maak gebruik van deze mogelijkheden:

Digitale communicatie is crucialer dan ooit. Stem uw online communicatie daarom goed af op klanten, burgers, medewerkers en andere stakeholders. Bereik hen via de juiste kanalen en bevorder juist in deze tijd de betrokkenheid, verbinding en interactie. Met onze quickscan krijgt u inzicht waar op dit moment voor uw organisatie de grootste winst te behalen valt. U krijgt gericht advies en handvatten, waarmee u pragmatisch en stapsgewijs aan de slag kunt. Zo richt u uw online communicatie slim in, optimaliseert u snel digitale interactie en zorgt u voor de juiste digitale mindset bij uw eigen medewerkers. Iets waar u nu en straks in de 1,5 meter-samenleving de vruchten van plukt.

De massale trek naar de bouwmarkt laat zien dat deze tijd zich uitstekend leent om achterstallig onderhoud te verrichten en verbeteringen door te voeren. Dat geldt bij uitstek ook voor uw online communicatie. We adviseren u bij de doorontwikkeling van uw online strategie en zorgen er samen voor dat uw website, portal, applicatie of intranet weer helemaal up-to-date én corona-proof is. Bijvoorbeeld met het re-design van uw digitale kanalen, maar ook met sterke visuele en tekstuele content, animaties en (instructie)video’s. We verbeteren uw vindbaarheid online en ontwikkelen digitale nieuwsbrieven die wél gelezen worden. Benut deze tijd goed en kom op voorsprong in een wereld die razendsnel verder digitaliseert.

Inzicht in de leefwereld en behoeften van uw klanten is in deze onzekere tijden belangrijker dan ooit. Haal naar boven wat zij nu écht nodig hebben en speel daar op in. Of kijk samen met hen naar de haalbaarheid van aanpassingen in uw diensten of producten, gericht op de 1,5 meter-maatschappij. Hoe dan ook: het goed bevragen van uw klanten is een voorwaarde voor succes. Benut dit momentum waarin – dat blijkt in de praktijk – de bereidheid groot is om aan onderzoek mee te werken; voor velen is het een welkome afleiding in tijden van thuisblijven en -werken.
We brengen de wensen van uw doelgroep in kaart en geven concrete adviezen waarmee u meteen aan de slag kunt.

Het vraagt tijd en aandacht om uw medewerkers juist nu betrokken, verbonden en geïnformeerd te houden. Door op afstand een gezonde werkcultuur te creëren, blijft het arbeidsethos op peil, benut u het potentieel en houdt u uw mensen aan boord. Onze impactscan meet het effect dat deze crisis op uw manier van werken en op uw mensen heeft. Het brengt naar boven wat nu energie geeft, waar die juist verloren gaat en welke mogelijkheden er zijn voor het versterken van de interactie. Zodat u precies weet aan welke zaken u extra aandacht kunt besteden om ervoor te zorgen dat uw medewerkers betrokken en productief blijven. Nu, maar ook als straks iedereen weer terug is op de werkplek.

Deze tijden vragen om leiderschap, daadkracht en doordachte keuzes. Zeker nu snelheid geboden is, helpt onze frisse, analytische blik bij het vinden van de juiste aanpak en het uitvoeren hiervan. Met uw bestaansrecht en kernwaarden heel scherp voor ogen, met focus op de meerwaarde voor klanten én een heldere stip op de horizon – hoe onzeker die toekomst op dit moment ook is. Door nu adequaat te handelen met een groter doel voor ogen, werken we aan een helder perspectief; over de crisis heen. In een tweetal online sessies, brengen we uw situatie in beeld en werken we kansrijke scenario’s uit. Zo kunt u keuzes maken en meteen aan de slag op een manier die ook op lange termijn resultaat levert.

Ook in deze tijden moeten uw cruciale projecten doorgang vinden, aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Of zelfs in een compleet nieuwe vorm. Benut onze strategische benadering, analytische kijk, frisse blik en hands-on mentaliteit om uw projecten ook in deze tijden een succesvolle doorstart te garanderen. Door zaken op de rit te zetten, denk- en executiekracht te leveren, of uw medewerkers te coachen om via een andere weg tot resultaat te komen.

De coronacrisis geeft ruimte aan bezinning en evaluatie. Dit is het moment om antwoorden te vinden op prangende vragen die bij u spelen. Dat geeft u munitie om juiste stappen te zetten in deze onzekere tijden. En omdat blijkt dat respondenten nu meer tijd nemen om vragen te beantwoorden, is dit hét moment om een onderzoek uit te zetten. Stel ons nu dus uw onderzoeksvragen. Dan zorgen wij ervoor dat we binnen twee weken onderzoek doen, een scherpe analyse maken en pasklare antwoorden leveren.

Lees ook deze artikelen en projecten