Bureau gespecialiseerd in onderwijscommunicatie

Onderwijsinstellingen begeven zich in een complexe en dynamische omgeving die hen voor enorme uitdagingen stelt. Als bureau voor strategie en communicatie, met onderwijscommunicatie als specialisatie, gaan we deze uitdagingen graag aan. Dat kan alleen door trends en ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En door een ruime ervaring in het implementeren van vernieuwing binnen het onderwijs. Wij voorzien scholen en stichtingen in zowel ondersteuning als advies.

Wij nemen kennis van modellen, onderzoeken en inzichten over het onderwijs van nu én de toekomst. Als bureau, gespecialiseerd in onderwijscommunicatie, treden we vaak in contact met bestuurders, managers, docenten, ouders, studenten en leerlingen. Deze bundeling van kennis, expertise, inzichten en ervaring benutten we in onze dienstverlening om bijvoorbeeld scholen te helpen met het inspelen op de leerlingenkrimp. Binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en academisch onderwijs helpen wij  met scherpe positioneringen, toepasbare adviezen, effectieve wervingscampagnes en het daadwerkelijk inzetten van de eigen medewerkers als ambassadeurs.

Strategie, advies en onderwijscommunicatie

Onze dienstverlening in onderwijscommunicatie is veelzijdig en heeft altijd het doel uw school of stichting als sterk merk neer te zetten. Dat spreekt de stakeholders – en zeker jongeren – aan. Om tot een duidelijk en aantrekkelijk schoolprofiel te komen, adviseren we scholen(groepen) en onderwijsgerelateerde instellingen over vraagstukken met betrekking tot identiteit, imago en reputatie. Een positioneringstraject maakt duidelijk wat het DNA van een school is en wat de onderscheidende kenmerken zijn ten opzichte van andere scholen.

Een volgende stap is het krachtig naar buiten brengen van de schoolidentiteit. Internal branding zorgt voor bewustwording, draagvlak en activatie bij medewerkers. Het zorgt ervoor dat het ‘schoolmerk’ tot leven komt en in gedrag zichtbaar wordt. En dat is cruciaal, want het handelen van medewerkers is bepalend voor het beeld dat doelgroepen hebben van de school. Ook moeten symboliek en communicatie in lijn zijn met de identiteit. Een aansprekende en passende visuele identiteit weet doelgroepen te raken. BOOM voegt dus zowel op het vlak van strategie, onderwijsadvies als onderwijscommunicatie aantoonbaar waarde toe.

Een greep uit onze opdrachtgevers: