Wij zijn BOOM

Duurzame vooruitgang voor organisaties, hun mensen én hun omgeving. Daar staan we voor. Maar die stap vooruit is niet vanzelfsprekend in deze snel veranderende wereld. Er heerst een dynamische, complexe werkelijkheid, waarin voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden worden gevraagd. Wij zijn ervan overtuigd dat een integrale benadering nodig is, om in dit tijdperk succesvol te zijn.

Voorbereid op de toekomst

Vanuit deep purpose sluiten we organisaties aan op het heden en bereiden we hen voor op de toekomst. Een integrale aanpak, die antwoord geeft bij vraagstukken over positionering, digitale transformatie, maatschappelijke verbinding, reputatie, communicatie, cultuur, alignment en performance. Hiertoe verdiepen wij ons in de context; gaan in gesprek met in- en externe stakeholders. We benaderen ieder vraagstuk met open vizier en reduceren de complexiteit met onze analytische blik. Zoeken altijd de verbinding en zijn tegelijkertijd bereid klassieke structuren en conventies te doorbreken. Samen maken we scherpe, maar verantwoorde keuzes. Brengen focus aan. Want organisaties met een duidelijk doel voor ogen zijn nu eenmaal aantrekkelijk en succesvol.

 

Vertrouwen en commitment

Dat succes valt of staat met de implementatie. Is uw organisatie in staat de purpose daadwerkelijk te verankeren in de identiteit en de strategie? Zodat de bedoeling voor iedereen duidelijk is en volop inspiratie geeft? Wij helpen u daarbij. Vertrouwen is hierbij de basis en commitment onze norm. Met een betrokken team professionals zetten wij ons in om voor u daadwerkelijk tot vernieuwing en vooruitgang te komen.

Way of work

Om met onze dienstverlening daadwerkelijk het verschil te kunnen maken, hechten we aan een aantal principes: betekenisvol werk, holistische aanpak, evidence-based, met open vizier, samen sterker, verbindend en tastbaar resultaat.

Wij hebben veel ervaring in de volgende branches:

De snelheid waarmee maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, neemt exponentieel toe. Oude business- en verdienmodellen staan onder druk. In het huidige tijdperk moeten B2B-bedrijven in staat zijn om snel en wendbaar te handelen. Om zich aan te sluiten bij het heden én zich klaar te stomen voor de toekomst. Als aanjagers van verandering en innovatie helpen wij ambitieuze bedrijven en ondernemers om positie te kiezen, visie te ontwikkelen en grenzen te verleggen.

De razendsnel veranderende maatschappij stelt onderwijsinstellingen voor enorme uitdagingen. BOOM helpt bij het nemen van verantwoorde beslissingen. Dat kan alleen door de trends en ontwikkelingen op de voet te volgen. En vanwege de ruime ervaring met het implementeren van vernieuwingen binnen het onderwijs.

Organisaties in zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen. De werkdruk neemt toe door een tekort aan gekwalificeerd personeel, er is een constante roep om kostenbeheersing en de toenemende digitalisering moet een bijdrage leveren aan de zorgkwaliteit. Deze ontwikkelingen spelen zich af in een maatschappij waarin mensen ouder worden, langer zelfstandig thuis blijven wonen en de visie op ziekte verschuift naar positieve gezondheid. Dat vraagt een herziene aanpak om zorg op maat goed vorm te geven.

Bestuurlijke, maatschappelijke en technologische veranderingen in de samenleving hebben overheidscommunicatie de afgelopen jaren behoorlijk beïnvloed. De complexiteit is toegenomen. Burgers zijn mondiger, stellen zich kritischer op en willen betrokken worden. Hun verwachtingen zijn hoger.

Enkele opdrachtgevers waarmee wij prettig samenwerken:

Leer een aantal professionals van ons kennen