Uncategorized

DOELGROEP BEREIKEN ONDER EEN ANDERE NAAM

Hoe krijg je een groep jongeren aan het leren die niet positief staat tegenover school? Het mag duidelijk zijn dat een mbo-instituut dit niet met de gebruikelijke wervingscampagne voor elkaar krijgt. De toonzetting, de visuals, de mediamix; alles zal anders moeten om die doelgroep te bereiken.

Een specifiek opleidingstraject van Scalda biedt jongeren die voortijdig van school zijn gegaan (en jongeren waarbij dat dreigt te gebeuren) een nieuwe toekomst. Het doel: ze een beroep leren en indien mogelijk een startkwalificatie laten behalen waardoor ze straks kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

BOOM ontwikkelde voor deze niveau 1-opleidingen een compleet nieuwe naam om de associatie met het 'schoolse' roc wat meer op de achtergrond te plaatsen. Het moest een korte, krachtige naam zijn, die jongeren aanspreekt. Het werd ‘SCOOL'; een woord dat iedereen uitspreekt als het Engelse ‘school' en verwijst naar ‘cool'. Dat deze opleidingen best okay zijn, wordt bevestigd door foto's van jongeren met de slogan ‘Be cool. Get educated'.

Scalda benadert de betreffende doelgroep op deze manier compleet anders dan de jongeren die in aanmerking komen voor de reguliere beroepsopleidingen. Diezelfde aanpak past het instituut toe op opleidingstrajecten voor allochtonen en herintredende volwassen; ook specifieke doelgroepen die niet vanuit de reguliere wervingscampagnes aangesproken worden. Hiervoor ontwikkelde BOOM een naam die door mensen met compleet verschillende nationaliteiten en achtergronden eenduidig wordt uitgesproken: Step2. De naam geeft aan dat het hier gaat om opleidingen die een volgende stap in je ontwikkeling zullen inluiden. Step2 kan ook betrekking hebben het ‘tweede, nieuwe leven' dat je gaat opbouwen.

SCOOL en Step2 bewijzen dat Scalda voortdurend zoekt naar nieuwe opleidingsvormen die aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij. En daar is vanzelfsprekend communicatie voor nodig die aansluit bij de doelgroep.