Sociaal ondernemen

Wil een sociale onderneming daadwerkelijk impact hebben, dan komen haar maatschappelijke ambities nadrukkelijk naar voren in haar ondernemerschap.

Net als bij iedere andere onderneming zijn het verdienmodel en de marktstrategie hierin bepalende factoren. BOOM brengt de sociale ambities van de onderneming in lijn met de realiteit van de markt. Zodat betekenis leveren tot bestaansrecht leidt.

Een greep uit onze projecten, kennis en insights