Cultuur en verandering

Waardevolle organisaties hebben een geloofwaardige en gezonde cultuur

Een cultuur is veel meer dan een optelsom van normen en (kern)waarden. Het is de manier waarop de identiteit van de organisatie in ieders gedrag tot uiting komt. Een gezonde cultuur is als een voedingsbodem. Is die vruchtbaar, dan leidt dat tot groei en succes. BOOM helpt bij het creëren van waardengedreven organisaties. Dat doen wij onder meer door integraal te sturen op gedrag en leiderschap.

Niet voor niets zeggen wij vaak: ‘om buiten te winnen, moet je binnen beginnen!’ Juist in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, is het zaak om als organisatie wendbaar te zijn en adaptief vermogen te ontwikkelen. Een vitale cultuur is hierbij essentieel. Interne afstemming van kennis, houding en gedrag zijn voorwaarden om extern succes te boeken. Grip krijgen op veranderingen in een organisatie valt of staat met het creëren van betekenis, draagvlak en adoptie bij betrokkenen. Daarom zitten wij tijdens een verandertraject graag dicht op het vuur. Om iedereen vanuit dezelfde waarden en ambities te laten bijdragen aan de toekomst van de organisatie.

 

Purpose stuurt cultuur

Een verandertraject moet energie leveren. Sluit daarom aan bij zaken die al goed gaan; die de organisatie kenmerken. In onze visie start alignment bij de identiteit van de organisatie en het centraal stellen van een purpose. Wat is het doel en wat drijft de medewerkers en de leiding? Het is daarbij de kunst om goed te luisteren naar wat er speelt; binnen én buiten de organisatie. En om van daaruit gericht te sturen. Zo wordt iederéén binnen de organisatie eigenaar van de cultuur. En dat sorteert effect.

Subthema's binnen cultuur en verandering

Gemeenschappelijke waarden zijn niet alleen verbindend; ze werken ook versterkend. Succesvolle organisaties nemen niet voor niets hun identiteit als vertrekpunt. Herken de waardevolle identiteitskenmerken in uw organisatie en benut ze als fundament.
Houding en gedrag kunnen het vliegwiel zijn voor het succes van een organisatie, of juist de belemmerende factor. Een goed inzicht in de drijfveren van medewerkers en de hierbij passende stijl van leiderschap is dus van het grootste belang. Evenals een gerichte visie op sturing en samenwerking. Vertrekkend vanuit gemeenschappelijke waarden en een gezamenlijk doel, komt de aanwezige kennis, kunde en energie optimaal tot ontwikkeling.
Ambitieuze organisaties besteden voortdurend aandacht aan hun doorontwikkeling. Enerzijds om helder te maken hoe hoog zij de lat leggen en anderzijds door die sprong ook daadwerkelijk te maken. Een optimale werkomgeving en geoliede processen zijn voorwaardelijk, evenals kennis- en teamontwikkeling. Zodat iedereen zijn professionele verantwoordelijkheid neemt en kan nemen.
Veranderen stuit op weerstand. Een goed begrip van de organisatiecultuur is daarom nodig om de verandering op een juiste manier in te zetten. Op een manier die emoties en cultuur verbindt met organisatorische doelen en prestaties. Alleen dan is een effectieve (gedrags)verandering mogelijk.
Effectieve organisaties kenmerken zich door merkgericht handelen, vanuit een positieve cultuur. Afdelingen, teams en medewerkers die dezelfde ‘beliefs’ hebben, bereiken meer. Eenvoudig is het niet om iedereen op lijn te krijgen, zodat het merk intern lading krijgt en het als vanzelfsprekend naar buiten komt. BOOM helpt organisaties daarom met hun internal branding en het krijgen van alignment.
Gelukkige werknemers presteren beter. Een goede employee experience is daarom zinvol voor zowel mens als organisatie. BOOM helpt met het versterken van werkgeverschap en het creëren van een prettig en veilig werkklimaat. Een goede relatie tussen werkgever en -nemer vanuit een integraal perspectief.

Kennis en insights over Cultuur en verandering