Digitalisering

Digitaal transformeren vraagt een integrale benadering

De toenemende digitalisering schept verwachtingen. Wie een goede online ervaring heeft bij de één, verwacht minimaal datzelfde bij de ander. Het dwingt bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en overheden met een frisse blik naar hun business te kijken. Te blijven innoveren. Dat biedt kansen én levert uitdagingen. Want wat betekent digitaliseren voor uw bestaande systemen en processen? Wat vraagt het van uw medewerkers en welke cultuur en mindset hoort daarbij? Digitale transformatie vraagt dus niet alleen aandacht voor technologische aspecten.

BOOM helpt u met het neerzetten van uw digitale visie, strategie en innovatie. En het uitrollen daarvan. Zo optimaliseren we uw digitale dienstverlening, maken we de informatievoorziening naar stakeholders effectiever en versterken we de online gebruikerservaring. Of die gebruikers nou klanten, cliënten, burgers, studenten of medewerkers zijn; allemaal verwachten zij dat u inzicht heeft in hún customer journey, met daarop afgestemde kanalen, functionaliteiten en content. Zoals zij ook verwachten dat uw dienstverlening 24/7 beschikbaar is en (gebruikers)data in veilige handen blijft.

 

Holistische kijk op digitale transformatie

Omdat digitaliseren veel onderdelen van uw bedrijfsvoering raakt, hebben we ook inbreng vanuit uw organisatie nodig. We werken daarom het liefst samen in multidisciplinaire transformatieteams. Vaak zijn die klein en gespecialiseerd en overschrijden ze afdelings- of organisatiegrenzen. Bovendien zijn ze agile en kunnen ze autonoom snel beslissingen nemen. Niet iedereen is gewend om zo te werken. Bij BOOM hebben we de ervaring om in alle facetten van dit proces te helpen en uw medewerkers te trainen. Zodat we digitaliseringsvraagstukken concernbreed oppakken, voorzien van adequate bestuurlijke dekking.

Subthema's binnen digitalisering

Technologische vooruitgang gaat gepaard met een veranderende online interactie. Uitdaging daarbij is om aansluiting te houden met stakeholders, die online kritische gebruikers blijken te zijn van uw website, portaal, app of platform. Zij verwachten een soepele user experience die aansluit bij hun verwachtingen, informatiebehoefte en doelen. Insights en gericht gebruikersonderzoek helpen u de juiste besluiten te nemen.
Op organisaties komt veel af, zeker als zij te maken hebben met een verscheidenheid aan belangen van interne en externe stakeholders. Binnen zo’n complex spanningsveld is het een kunst om digitale vraagstukken integraal aan te sturen, af te blijven stemmen op de communicatie- en informatiebehoeften van stakeholders en hiervoor gedragen processen in te richten. Met als uiteindelijk doel: een afgewogen inzet van communicatiekanalen en digitale informatievoorziening.
In een digitaal tijdperk mag een digitale strategie niet ontbreken. Toch worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij aansluiting vinden bij de huidige maatschappij, die sterk is gedigitaliseerd. Al is het onderwerp digitalisering in veel meerjarenplannen terug te vinden; de stap van beleid naar praktijk is niet zomaar gemaakt. Krijg grip op de zaak en stuur vanuit ambities. Met een digitale strategie voor het integraal ontwikkelen van systemen die ten goede komen aan mens en organisatie.
Niet iedere organisatie weet de mogelijkheden van digitalisering te verzilveren. Groei start bij bewustzijn. Succesvolle organisaties stellen daarom de mens centraal - en dus niet de technologie. Inspireer uw medewerkers met nieuwe technologische mogelijkheden en versnel daarmee uw digitale transformatie en innovatie.
Details zijn allesbepalend voor een optimale online gebruikerservaring. Uw stakeholders, of dat nu klanten, burgers, studenten of cliënten zijn, verwachten een online experience die aansluit bij hun specifieke customer journey. Een doordacht design start daarom met heldere user stories, zodat u vertrekt vanuit het perspectief van de gebruiker.
Een afgestemde inzet van communicatiekanalen valt of staat met de kwaliteit van de inhoud. Met kwalitatieve content zijn gebruikers van websites, apps en portalen online adequaat te bedienen, binden en boeien. Een gerichte contentstrategie helpt hen online in hun communicatie- en informatiebehoefte en hun online taken. Organisaties die werk maken van hun online performance ondersteunen en activeren dat met een doordacht informatiedesign en hoogwaardige content. Contentmanagement en redactie vragen doorlopend focus.
De aansturing van een digitaal project vraagt om deskundigheid, ervaring, visie en leiderschap. Want digitale projecten zijn complex en verwachtingen zijn niet altijd zo glashelder als beoogd. Dit tijdperk van digitalisering vraagt agile leadership, waarin creativiteit, verbindingskracht en analytisch vermogen hand in hand gaan. Om op een juiste manier met middelen en capaciteit om te gaan én de juiste afwegingen te maken in kwaliteit, proces en budget.

Kennis en insights over Digitalisering