Digital governance

Op organisaties komt veel af, zeker als zij te maken hebben met een verscheidenheid aan belangen van interne en externe stakeholders. Binnen zo’n complex spanningsveld is het een kunst om digitale vraagstukken integraal aan te sturen, af te blijven stemmen op de communicatie- en informatiebehoeften van stakeholders en hiervoor gedragen processen in te richten. Met als uiteindelijk doel: een afgewogen inzet van communicatiekanalen en digitale informatievoorziening.

Balans vinden

Digital governance is een aanpak voor het vastleggen van aansprakelijkheid, beslissingsbevoegdheden en rollen bij wat organisaties digitaal en online doen. Daarbij volstaat enkel een set aan procedurele en organisatorische afspraken niet. Medewerkers hebben heldere werkwijzen nodig om de doorlopende opgave van digitalisering samenhangend vorm te kunnen geven. Het is daarbij zaak vanuit een regieorganisatie balans te vinden. Tussen de doelen van de eigen organisatie en de belangen van stakeholders. Tussen beheersing en innovatie. Tussen kaders en flexibiliteit. Tussen standaardoplossingen en maatwerk.

 

Solide fundament

BOOM helpt bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en overheden met hun digital governance en het ontwikkelen van visie en beleid hierop. Zodat u uw online communicatie en applicatielandschap duurzaam en toekomstgericht inzet. En duidelijk wordt hoe u inspeelt op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen en nieuwe wet- en regelgeving. Zoals de regels over privacy en toegankelijkheid. Al die ontwikkelingen vragen om doorlopende adaptie, een integrale visie én sturing. Heldere uitgangspunten, leidende principes, digitale standaarden en een doordachte informatiearchitectuur zijn daarbij helpend. Evenals kaders voor bedrijfsvoering, beheerorganisatie en mandatering. Laat verschillende geledingen of afdelingen binnen uw organisatie effectief samenwerken op een solide fundament van digital governance.

Kennis en insights over Digital governance