Digitale strategie

In een digitaal tijdperk mag een digitale strategie niet ontbreken. Toch worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij aansluiting vinden bij de huidige maatschappij, die sterk is gedigitaliseerd. Al is het onderwerp digitalisering in veel meerjarenplannen terug te vinden; de stap van beleid naar praktijk is niet zomaar gemaakt. Krijg grip op de zaak en stuur vanuit ambities. Met een digitale strategie voor het integraal ontwikkelen van systemen die ten goede komen aan mens en organisatie.

In de haarvaten

Digitalisering raakt de kern van elke organisatie; technologische ontwikkelingen hebben impact op bestaande dienstverlening, op processen én op mensen. Het is een voortdurend proces: online interactie en digitale processen zijn niet in één keer geoptimaliseerd. Digitaal transformeren is dus geen eenvoudige opgave, ook al zijn de ambities aanwezig. Hoe zijn veranderingen duurzaam aan te sturen? Zodat ‘digital’ in de haarvaten komt van de organisatie en een vruchtbare ‘agile’ samenwerking tot stand komt?

Werken aan de digitale ambities

BOOM helpt bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en overheden hun digitale ambities helder te krijgen. We helpen bij het concretiseren en organiseren van online dienstverlening en zetten uw organisatie daadwerkelijk in beweging. Dát verstaan wij onder digitale strategie. Daarbij zijn diverse routes denkbaar. Bijvoorbeeld het neerzetten van een strategische digitale roadmap, waarmee u regie krijgt op digitalisering en innovatie. Of het definiëren van online proposities en onderscheidend vermogen, waarmee uw online dienstverlening effectief in te richten is. Daarmee zet u doelgericht stappen. Zeker als u ook inzet op organisatieontwikkeling, teamcoaching en het bevordering van digitale skills. Stoel uw strategie daarbij op insights, zodat doelen, behoeften, wensen en eisen van klanten en (andere) stakeholders inzichtelijk zijn en u een reële inschatting kunt maken van de middeleninzet en capaciteit om die strategie waar te maken. Zo vergroot u het bewustzijn in uw organisatie, zijn keuzes te motiveren en werkt u gericht toe naar resultaat.

Kennis en insights over Digitale strategie