Gebruikersonderzoek en insights

Technologische vooruitgang gaat gepaard met een veranderende online interactie. Uitdaging daarbij is om aansluiting te houden met stakeholders, die online kritische gebruikers blijken te zijn van uw website, portaal, app of platform. Zij verwachten een soepele user experience die aansluit bij hun verwachtingen, informatiebehoefte en doelen. Insights en gericht gebruikersonderzoek helpen u de juiste besluiten te nemen.

Evidence based

Bij een goed doordachte online experience speelt de beschikbaarheid van data een doorslaggevende rol. Zowel bij bestaande online diensten, als producten die zich nog in de ontwikkelfase bevinden. Baseer uw besluiten als ‘product owner’ daarom niet op aannames, maar werk evidence based, met de benodigde inzichten in handen. Zo stemt u daadwerkelijk af op uw gebruikers; of dat nu klanten, cliënten, burgers, studenten of medewerkers zijn.

 

Onderzoek en analyse

BOOM helpt organisaties bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van online initiatieven, door inzichten te vergaren en te benutten. Met inzet van analysetools en datamining, tot aan gericht gebruikers- en stakeholdersonderzoek. Zo weet u hoe uw stakeholders denken over uw digitale kanalen, wat hun daadwerkelijke informatie- en communicatiebehoefte is, hoe zij zich online gedragen en waar de ontwikkelpunten liggen voor kanaalinzet, functionaliteit, content of interfacedesign. Naadloos aansluiten bij de customer journey? Start iedere business case en iteratie met onderzoek en analyse.

Kennis en insights over Gebruikersonderzoek en insights