Programma- en projectmanagement digitale projecten

De aansturing van een digitaal project vraagt om deskundigheid, ervaring, visie en leiderschap. Want digitale projecten zijn complex en verwachtingen zijn niet altijd zo glashelder als beoogd. Dit tijdperk van digitalisering vraagt agile leadership, waarin creativiteit, verbindingskracht en analytisch vermogen hand in hand gaan. Om op een juiste manier met middelen en capaciteit om te gaan én de juiste afwegingen te maken in kwaliteit, proces en budget.

Meerdere fronten

Digitale projecten zijn complex. Soms ligt de zwaarte bij de technische uitdaging. Soms bij het goed afstemmen op gebruikersbehoeften. Soms bij de spreekwoordelijke kikkers die allemaal in de kruiwagen moeten. In de praktijk is het laveren op meerdere fronten. Het is dan zaak om vanuit ervaring, expertise en inlevend vermogen complexiteit te reduceren. En om te verbinden. Met oog voor de veranderopgave, de mensen, de technieken en de processen.

 

Spanningsveld

Bij een digitale ontwikkeling is het spanningsveld van innovatie en beheersbaarheid onmiskenbaar aanwezig. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een website, portaal of app, de inzet van nieuwsbrieven of het koppelen van applicaties. Daarom is het essentieel om rollen goed te beleggen en te bemensen. Ook een heldere projectplanning en een risicoanalyse met tegenmaatregelen helpen daarbij.

 

Ondersteuning

BOOM adviseert en ondersteunt bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en overheden bij hun digitale projecten of programma’s. Bij het opstellen van uw business case, het beleggen van regievoering en het initiëren van digitale projecten en programma’s. Ook bij de uitvoer kunt u een beroep doen op onze expertise en ervaring. Denk aan het ontwikkelen van een programma van eisen, het opstellen van een offerteaanvraag of aanbestedingsdocument, het aansturen van de bouw van een website of portaal, tot aan de implementatie, launch en het trainen van de eigen organisatie.

Kennis en insights over Programma- en projectmanagement digitale projecten