Beleidscommunicatie

Doelmatig beleid leidt niet als vanzelf tot gedragen beleid. Communicatie is een wezenlijke factor in het uitdragen van de nieuwe norm en het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag.

Daarbij is niet alleen de communicatiestrategie bepalend, maar ook het moment en de manier waarop het wordt uitgerold. BOOM ziet communicatiemanagement daarom als integraal onderdeel van het legitimeren van beleid.

Kennis en insights over Beleidscommunicatie