Bewustwording en gedragsverandering

Niet roken en drinken, zuinig omgaan met water en ons afval scheiden. Via campagnes, producten en diensten proberen overheden en het bedrijfsleven om ons gezonder, veiliger of milieuvriendelijker te laten gedragen. Hoe kan een gedragsverandering gestimuleerd worden?

Kennis en insights over Bewustwording en gedragsverandering