Omgevingscommunicatie en -management

Veranderingen in de lokale en regionale leefomgeving kunnen veel teweeg brengen. Zowel positief als negatief. Proactieve omgevingscommunicatie en adequaat omgevingsmanagement is cruciaal voor een succesvolle uitvoering. Voorkom negatief sentiment door inwoners (en andere stakeholders) op de juiste manieren en momenten te betrekken. BOOM biedt ondersteuning met een effectieve, omgevings- en opgavegerichte aanpak.

Kennis en insights over Omgevingscommunicatie en -management