Participatie en draagvlak

Inwoners of omwonenden actief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en beleid is tegenwoordig vanzelfsprekend. Niet alleen voor overheden; ook voor bedrijven. BOOM helpt met het organiseren van de dialoog, het vinden van verbindingen en het realiseren van draagvlak. Zodat de maatschappij een waardevolle bijdrage levert aan initiatieven van overheden en bedrijven. Én andersom.

Kennis en insights over Participatie en draagvlak