Publiek-privaat samenwerken

Initiatieven in de triple of quadrupel helix hebben zeggingskracht, omdat overheid, ondernemers, onderwijs en zelfs inwoners de krachten bundelen. Ze zijn missiegedreven en breed gedragen. BOOM draagt daar graag aan bij door partijen samen te brengen en breed draaglak te creëren.

Kennis en insights over Publiek-privaat samenwerken