Merk en reputatie

Sterke merken komen voort uit doordacht beleid

Een slimme merkstrategie resulteert in een zichtbaar, succesvol merk. Het bouwt een merk op en versterkt de reputatie. Met brand management dat vertrekt vanuit de eigen identiteit en aansluit op de behoeften van stakeholders. En met een concrete vertaling van de strategie naar (visual) branding en communicatie.

Bij BOOM geloven we niet in het lukraak creëren van ‘brands’. Want daarmee staat er nog geen merk. Merken met een sterke reputatie worden ontwikkeld vanuit betekenis, een doordachte positionering en een integrale visie. Van daaruit krijgen alle merkcomponenten gericht vorm en inhoud: de naam, het logo, de visuele identiteit, de brandstory, de pay-off, het communicatieconcept en de internal branding. Een sterk merk valt of staat met de wijze waarop de merkwaarden intern verankerd zijn en hoe medewerkers de merkgedachte beleven en uitdragen.

 

Blijvende focus

Vanuit een gefundeerde positionering en een integrale visie krijgen alle merkcomponenten vorm en inhoud. Dat vraagt om een goed samenspel tussen strategie, communicatie en creatie. Brand management en reputatiemanagement vragen om blijvende focus. Hét kenmerk van winnende merken is namelijk dat zij voortdurend optimaliseren en doorontwikkelen. Met de blik gericht op de toekomst.

Subthema's binnen merk en reputatie

Een merk wordt bepaald door het web aan associaties en emoties dat mensen erbij hebben. Een sterk brand geeft een organisatie, product of dienst een duidelijke positie. Bij BOOM geloven we daarom niet in het lukraak bedenken van merknamen of het zomaar maken van mooie logo's. Het ontwikkelen van een merk vraagt een integrale aanpak, afgestemd op identiteit en strategie.
De positie die een merk gaat claimen, moet een doordachte keuze zijn. In relatie tot de concurrentie en mogelijke andere merken van de eigen organisatie. Een portfolio van krachtige merken en onderscheidende diensten vraagt om concreet beleid en een heldere hiërarchie. BOOM helpt organisaties met het inrichtingsvraagstuk en met een duurzame inzet van hun merken.
Een sterk merk is nooit af. Het leeft, verandert en vindt zichzelf soms opnieuw uit. Logisch, want de omgeving van merken verandert minstens zo snel. Branding vraagt dus om zorg en aandacht. Het is een doorlopend proces, waarbij er continu evaluatie en bijsturing plaatsvindt.
Een sterk imago leidt tot een voorkeurspositie. Werk dus gericht aan het versterken van uw organisatie- of merkreputatie. Een doorlopend proces, waarbij extern gemaakte beloftes in gedrag waargemaakt moeten worden.
Zichtbaar en aantrekkelijk zijn voor klanten, partners en stakeholders. Een effectieve customer journey en experience. Belangrijke uitdagingen voor ieder(e) organisatie en merk. BOOM helpt met het vinden van de gewenste verbinding en het raken van de juiste snaren door de inzet van doeltreffende touchpoints en een vloeiende klantreis.
Wij vinden een campagne pas goed, als hij effectief is. Om dat te bereiken, is een doordachte strategie essentieel. Onze aanpak helpt om slimme en verantwoorde keuzes te maken; om welk soort campagne het ook gaat.
Een sterk werkgeversmerk bindt uw medewerkers en is een vliegwiel voor uw werving. BOOM helpt organisaties een aantrekkelijke werkgever te zijn en dit te vertalen naar effectieve arbeidsmarktcommunicatie.

Kennis en insights over Merk en reputatie