Brand management

Een sterk merk is nooit af. Het leeft, verandert en vindt zichzelf soms opnieuw uit. Logisch, want de omgeving van merken verandert minstens zo snel. Brand management vraagt dus om zorg en aandacht. Het is een doorlopend proces, waarbij er continu evaluatie en bijsturing plaatsvindt.

Kennis en insights over Brand management